digitale betekening

Modero hanteert een proactieve houding in de volledige werking van het kantoor. Onze software, de dagelijkse aanpak en de samenwerkingsstructuur zijn daarvan het beste bewijs. Op juridisch vlak volgt Modero elke relevante, wetgevende evolutie op de voet. Meer zelfs, waar mogelijk nemen we mee het initiatief.

Juridisch loket van Modero: snelle oplossingen formuleren

Het juridisch loket behandelt alle juridische vragen van medewerkers in een dossier. Zo vinden we snel de juiste oplossing op maat. Die is niet alleen nuttig in het specifieke dossier maar wordt gecommuniceerd naar het volledige netwerk én naar de onderaannemers. Het verhoogt de efficiëntie bij latere, vergelijkbare zaken.

De adviezen gaan niet alleen over juridische aspecten maar ook over de concrete aanpak en een betere interne organisatie.

Een proactieve aanpak

Het juridisch loket van Modero houdt de horizon ruim: wetgevende evoluties worden vanaf het begin gevolgd. Dat geldt voor federale, regionale en Europese wetgeving. Wetteksten met belangrijke implicaties worden gesignaleerd en daarover sturen we interne nota’s rond. Iedereen weet dus vooraf wat wanneer wijzigt in de procedure. We werken met proactieve verbeteringstrajecten om meteen in te spelen op de effectieve inwerkingtreding.

De e-betekening van dagvaardingen, vonnissen en arresten

Een goed voorbeeld is de e-betekening die Minister van Justitie Koen Geens op 23 juni aankondigde. Daarmee kan de gerechtsdeurwaarder naast de klassieke betekening aan de deur, een klant ook via e-mail inlichten over een dagvaarding of een vonnis. Een belangrijke stap voorwaarts, die grote aanpassingen in de praktijk meebrengt. De Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders (NKGB) hoopt dat tegen 2019 zo’n 18 procent van de betekeningen elektronisch gebeurt.

De e-betekening: besparing van kosten, tijd en papier

Het kenniscentrum SAM-TES binnen de NKGB staat in voor juridisch advies en IT-initiatieven en was de motor achter deze digitale revolutie. Als voormalig voorzitter van het kenniscentrum was Jan De Meuter de eerste om te focussen op de digitale mogelijkheden voor de gerechtsdeurwaarder. Ook binnen Modero wordt er volop ingezet op digitale vooruitgang: “De e-betekening verlaagt de drempel naar Justitie en vermindert de kosten voor alle betrokkenen.”

Digitale revolutie is nu echt ingezet

De dynamiek die hij mee in gang zette, leidde na het Centraal Register voor Invordering van Onbetwiste Geldschulden (CROS) nu ook tot het Centraal Register van Gedematerialiseerde Authentieke Akten (CREA). Vanuit andere juridische beroepen en de bedrijfswereld wordt enthousiast gereageerd. Zeker in strafzaken zal de e-betekening snel voor hogere efficiëntie zorgen.

Modero’s focus op innovatie

De e-betekening werd in ons netwerk grondig voorbereid; het juridisch loket en de IT-afdeling gingen grondig te werk zodat we vandaag klaar zijn om van start te gaan. Kortom: Modero doet er alles aan om het streefcijfer voor 2019 te halen en zelfs te overtreffen.

Demo elekronische betekening

Demo e-betekening / Demo signification électronique from SAM-TES on Vimeo.