Modero omarmt elk initiatief dat er toe bijdraagt om nutteloze kosten te vermijden en de schuldindustrie aan banden te leggen. Het wetsvoorstel (DOC 55 0325/001) dat op 4 december in commissie handel en economie werd goedgekeurd zorgt ten aanzien van consumenten eindelijk voor rechtszekerheid in de wildgroei aan invorderingskosten die voorheen door de schuldeiser werden aangerekend. Invorderingskosten mogen voortaan niet hoger liggen dan de werkelijke kosten, met een wettelijk geplafonneerd maximum. De consument die niet tijdig betaalt, moet eerst een kosteloze herinnering ontvangen, alvorens verdere stappen ondernomen kunnen worden.

Deze beperking van kosten, versturen van kosteloze herinneringen en het toepassen van korte opvolgingstermijnen met het faciliteren van een minnelijke oplossing is de werkwijze die Modero al jaren doorheen haar invorderingstrajecten toepast.

De nieuwe maatregelen gaan evenwel niet ver genoeg.  Voor mensen met structureel financiële moeilijkheden, die niet in aanmerking komen voor de bestaande vormen van schuldhulpverlening, lanceerde Modero daarom ONE.