Na onze berichtgeving over phishing e-mails in naam van de Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders, zijn er de voorbije weken phishing berichten verstuurd in naam van tal van gerechtsdeurwaarderskantoren. Sinds vannacht worden er ook sms’en in naam van Modero verstuurd naar burgers.

Wat weten we momenteel al?

  • De berichten worden verstuurd van een Duits GSM-nummer (zonenummer +49);
  • er wordt gevraagd om te storten op een Duits rekeningnummer (code DE);
  • men vraagt onmiddellijk een bedrag van 986,35 EUR te betalen.

Wat als u een sms ontving in naam van Modero?

Volg zeker even dit stappenplan om te achterhalen of de berichtgeving daadwerkelijk door Modero werd verstuurd. Modero stuurt haar sms’en van een Belgisch nummer. Wij vragen ook steeds om uw betaling te storten op een Belgisch IBAN-nummer (code BE). Daarnaast vermelden wij altijd uw dossiernummer én een Belgisch telefoonnummer waarop u ons kan bereiken.

Ontving u deze sms? U kan zelf een klacht indienen bij de politie of het meldpunt van de Federale Overheidsdienst Economie contacteren.

Heeft u nog vragen? Bent u niet zeker over de afzender van een sms? Neem contact op ons op het telefoonnummer 03 260 81 02.