Op 12 augustus 2020 werd Dieter Ver Eecke verkozen tot syndicus van het arrondissement West-Vlaanderen. Hij is de eerste syndicus binnen het Modero Netwerk. In zijn nieuwe functie verenigt en vertegenwoordigt hij alle West-Vlaamse gerechtsdeurwaarders. Maar wat houdt dat juist in?

België telt 12 syndici oftewel één per gerechtelijk arrondissement. Ieder arrondissement heeft een arrondissementskamer. Dit is de vereniging van alle gerechtsdeurwaarders uit dat gebied. De dagelijkse leiding van deze arrondissementskamer is in handen van een democratisch verkozen raad. De voorzitter van die raad is de syndicus.

Naar de buitenwereld toe is de syndicus het gezicht van de lokale gerechtsdeurwaarders. Hij ziet nauwlettend toe op de goede samenwerking van zijn leden. De syndicus heeft oog voor eventuele problemen én mogelijke verbeteringen. Deze functie is dus vergelijkbaar met die van stafhouder bij de Orde van Advocaten.

 

Een syndicus luistert

Dieter maakt er een punt van om zaken meteen ter hand te nemen: “Iemand die een syndicus contacteert met een vraag, opmerking of klacht wil zo snel mogelijk gehoord worden. Zulke zaken verdienen onmiddellijke aandacht. Daarom ben ik 7 dagen op 7 beschikbaar en hoeft niemand rekening te houden met een spreekuur.”

Die luisterbereidheid is in tijden van corona ontzettend belangrijk. Heel wat mensen hebben het nu financieel moeilijk. Gerechtsdeurwaarders zijn in de mogelijkheid om hen verder te helpen, maar daarvoor is er een dialoog nodig. Jammer genoeg reageren veel mensen niet tijdig op de brieven van een gerechtsdeurwaarder. Nochtans kan een gerechtsdeurwaarder bemiddelen, een afbetalingsplan bespreken en mensen behoeden voor een schuldenspiraal.

 

Een syndicus innoveert

De arrondissementskamer van West-Vlaanderen verzocht haar leden om nog meer te focussen op bemiddeling. Volgens Dieter gaat een oproep echter niet ver genoeg: “We moeten gerechtsdeurwaarders ook écht de mogelijkheid geven om meer te bemiddelen. Dat kan alleen als we hen daarvoor de tijd geven. Laten we daarom onze werkwijze kritisch evalueren, bijsturen waar nodig en sterker inzetten op digitalisering. Zo komt er extra ruimte vrij voor bemiddeling, waardoor er sneller oplossingen gevonden kunnen worden in samenspraak met alle betrokkenen.”

 

Een syndicus kijkt naar de toekomst

De West-Vlaamse gerechtsdeurwaarders verkozen één van de jongste syndici ooit. Dieter vindt deze blijk van vertrouwen een grote eer: “Ik vaar volop een moderne en inclusieve koers. Ik ben blij dat mijn confraters samen deze weg willen inslaan, want ons korps verdient een syndicus die zich verbindend opstelt met respect voor ieders eigenheid. Ik zal zowel de belangen van onze leden als de toekomst van ons ambt centraal stellen. Ik ben er klaar voor om onze uitdagingen aan te stippen en samen oplossingen te bedenken”.

 

Heeft u een vraag, opmerking of klacht omtrent het West-Vlaamse gerechtsdeurwaarderskorps? U kan Dieter contacteren via 050 37 37 37 of syndicus.gdw.wvl@outlook.com. Wij wensen hem alvast veel succes.

Wilt u een syndicus van een ander gerechtelijk arrondissement contacteren? U vindt de contactgegevens terug op de website van de Nationale kamer van Gerechtsdeurwaarders.