Team Provincie realiseert een recuperatiegraad van meer dan 75 procent. Hoe vindt dit team zoveel betaaloplossingen? Wij vertellen het u graag.

Modero bestaat niet alleen uit gerechtsdeurwaarders. Ons netwerk telt ook meer dan 300 enthousiaste medewerkers. Zij zijn verspreid over verschillende diensten, maar één ding hebben ze allemaal gemeen: ze zoeken naar de beste oplossing voor zowel onze opdrachtgevers als hun klanten. Weet u al wat zij voor u betekenen? Vandaag nemen we een kijkje bij team Provincie.

 

Dynamisch

Modero helpt Provincie Antwerpen bij het invorderen van haar jaarlijkse provinciebelastingen. Ook onbetaalde facturen ten opzichte van provinciale instellingen of domeinen worden door Modero ingevorderd. Zo helpen we bijvoorbeeld het Provinciaal Instituut Voedingsbedrijven Antwerpen (PIVA) en het Provinciaal Recreatiedomein De Schorre.

In 2019 werden enkele medewerkers verenigd tot team Provincie. Stephanie, Gentiana en Delphie vormen ondertussen een dynamisch team onder de vleugels van teamcoach Deborah.  Zij beheren de provinciale dossiers tijdens de volledige invorderingsprocedure. Van ontvangst van het dossier tot en met de succesvolle afsluiting. Aangezien zij deze dossiers behandelen van A tot Z, kunnen zij zowel Provincie Antwerpen als de burger of onderneming optimaal ondersteunen tijdens de hele procedure.

Provincie Antwerpen is een atypische opdrachtgever. Zij geeft slechts twee keer per jaar haar dossiers door aan Modero. Dit gebeurt in oktober en november. Vooraleer de invorderingsprocedure opgestart kan worden, moet deze grote hoeveelheid dossiers snel, efficiënt en correct verwerkt worden. Daarom kan team Provincie rekenen op de ondersteuning van de dienst Steden & Gemeenten. Deze aanpak werkt! Zo realiseert team Provincie een recuperatiegraad van meer dan 75 procent.

Hoe vinden deze dames zoveel betaaloplossingen voor alle betrokkenen? Zij vertellen het u graag.

 

Begripvol en hulpvaardig

Voor Gentiana begint alles met een begripvolle houding. “Niemand vindt het leuk om gecontacteerd te worden door een gerechtsdeurwaarder, maar daar is natuurlijk altijd een reden voor. Toen ik begon te werken bij Modero, kreeg ik de kans om een dag mee te gaan met een gerechtsdeurwaarder. Ik werd geconfronteerd met zowel de slordige administratie van sommige mensen als de schrijnende leefomstandigheden van anderen. Dit opende mijn ogen. In een schulddossier gaat het immers niet altijd om niet willen betalen. Soms kunnen ze hun openstaande facturen gewoonweg niet betalen. Die mensen moeten doelgerichte hulp krijgen, zodat zij hun schulden kunnen afbouwen en uiteindelijk ook volledig kunnen afbetalen. Onze gerechtsdeurwaarders staan hen daarom bij met professioneel advies en een luisterend oor. Dit veranderde mijn kijk op de gerechtsdeurwaarderij in positieve zin. Wanneer wij een open en eerlijk gesprek aangaan met de schuldenaar, kunnen we sneller een betaaloplossing vinden. Hier heeft ook onze opdrachtgever baat bij.”

 

Oplossing op basis van solvabiliteit

Ook Deborah beaamt dat het ontzettend belangrijk is om een gesprek aan te gaan. “Soms lijken mensen te denken dat kleine bedragen niet ingevorderd zullen worden, maar dat klopt niet. Alle openstaande facturen kunnen geïnd worden, ongeacht de grootte van het totaalbedrag. Dit geldt ook voor de provinciebelastingen, want alleen dankzij die inkomsten kan Provincie Antwerpen haar burgers en ondernemingen een optimale dienstverlening aanbieden. En ik kan je verzekeren dat Provincie Antwerpen heel wat werk verricht. Zij zet bijvoorbeeld in op betaalbaar kwaliteitsonderwijs en ze onderhoudt verschillende provinciale domeinen. Ondertussen bouwt zij ook fietsostrades en voert zij heel wat noodzakelijke werken uit, die niet altijd even zichtbaar zijn. Denk bijvoorbeeld aan het voorkomen van wateroverlast.”

Wie kan betalen, moet dus betalen. Stephanie licht toe hoe haar team betaaloplossingen vindt. “Zelfs kleine bedragen zijn een struikelblok voor sommigen. Daarom bekijkt ons team ieder dossier nauwkeurig.  Het is een ware kunst om tijdig inzicht te krijgen in de schuldopbouw van burgers en ondernemingen. Zo kunnen we sneller een realistische betaaloplossing aanreiken. Dit komt alle betrokken partijen ten goede. Aan zo’n oplossing gaat heel wat werk vooraf. Eerst onderzoeken we wat de solvabiliteit (oftewel de betaalmogelijkheid) van de schuldenaar is. Dit berekenen we aan de hand van onze Solid-score en het huisbezoek van de gerechtsdeurwaarder. Op basis van die score, het openstaand saldo, de fase van invordering en het gesprek tussen Modero en de burger of onderneming beslissen we hoe we de schuld kunnen innen. Kan er bijvoorbeeld een onmiddellijke betaling gevraagd worden of is het realistischer om een afbetalingsplan te bespreken? Wanneer de leefomstandigheden van een burger zeer moeilijk zijn, schakelen we de hulp van schuldbemiddeling, een collectieve schuldenregeling of One in. Zo proberen we een betaaloplossing te vinden waar alle betrokkenen baat bij hebben.”

 

Teamwork

“Op zulk teamwork is Modero gebouwd”, zegt Delphie. “Onze hulpvaardige houding tonen we niet alleen in onze dossiers, maar ook in de omgang met andere interne diensten, klanten en opdrachtgevers. Iedere dossierbeheerder van Modero is namelijk enkele uren per maand actief in het callcenter. Zo komen we in aanraking met vragen van andere klanten en diverse schuldinvorderingsprocedures. Hier leren we continu uit bij. Wat ook onze dossiers ten goede komt. Het is hier nooit een saaie bedoening, dat verzeker ik je. Ik hou wel van die uitdaging en het teamwork bij Modero. Zeker wanneer je op het einde van de dag met het gevoel naar huis gaat dat je een positieve impact hebt gehad op iemands leven.”

Zo’n resultaat behaal je enkel wanneer je als team consequent een correcte en laagdrempelige werkwijze hanteert. Ook Gentiana heeft hier de impact al van ondervonden. “Wanneer we de telefoon opnemen, worden we wel eens geconfronteerd met een boos iemand. Zeker wanneer die persoon de brieven van Modero enkele maanden niet heeft beantwoord, loopt hij of zij het risico dat er bijkomende kosten worden aangerekend bovenop de originele factuur. Dit is een vanzelfsprekendheid, maar niet iedereen lijkt dit te weten. Op dat moment is het belangrijk dat wij hen die frustratie laten uiten. Nadien informeren we hen correct en zoeken we actief mee naar een oplossing. Heel wat mensen zijn dan aangenaam verrast. Op het einde van het telefoongesprek verontschuldigen zij zich vaak voor hun uitbarsting.”

”Zolang burgers openstaan voor een eerlijk gesprek over hun financiële situatie, doen we er alles aan om een realistische oplossing te bereiken”, vult Stephanie aan. “Daarbij zijn we altijd consequent. Bij wie van ons iemand ook terechtkomt, die persoon zal altijd op dezelfde wijze geholpen worden. Ik ben dan ook trots op dit hecht team. We hebben elkaar goed leren kennen. We spelen in op elkaars sterktes en laten elkaar de ruimte om te groeien.”

”Die samenhang onder de collega’s werkt echt goed én heel motiverend!”, sluit Delphie af.

  

U hoort het, onze medewerkers staan paraat om te luisteren naar uw bekommernissen en u te adviseren over mogelijke opties. In samenspraak met alle betrokkenen vindt Modero steevast een oplossing!

Contacteer een Modero-kantoor in uw buurt, zodat we ook u op een gepaste manier kunnen verder helpen.