Photo by Rahul Chakrabortythrough Unsplash

Gerechtsdeurwaarders verwerken dagelijks heel wat gevoelige persoonsgegevens. Bij Modero staat de bescherming van de privacy dan ook altijd centraal. We volgen de beslissingen van de Gegevensbeschermingsautoriteit op de voet en aan de hand hiervan lichten we onze eigen richtlijnen nog eens extra door, zodat zowel onze opdrachtgevers als debiteuren ons steeds kunnen vertrouwen met hun gegevens.

Privacy first bij Modero

Vaak gaan de beslissingen van de Gegevensbeschermingsautoriteit over privacyverklaringen en/of het feit dat klanten niet op de hoogte werden gebracht van de verwerking van hun persoonsgegevens. Onze Data Protection Officer (DPO) volgt deze beslissingen op de voet en gaat ook intern aan de slag om deze punten continu door te lichten, zodat we debiteuren steeds correct op de hoogte brengen van hun rechten en plichten m.b.t. hun privacy.

9 GDPR-regels om in het achterhoofd te houden

Naast zijn advies over de verwerking van de persoonsgegevens, organiseert onze DPO ook verschillende bewustzijnsessies en aanvullende controles op het volgen van de GDPR-regels. Onze DPO maakt de medewerkers steeds bewust van de te volgen regels en de punten waar zij aandachtig op moeten zijn.

Hoe gaan Modero-medewerkers aan de slag met de GDPR-richtlijnen? We lijsten ze hier even voor u op.

  1. Ik communiceer transparant en proactief over het feit dat mijn onderneming persoonsgegevens verwerkt.
  2. Ik beschouw de informatie die ik krijg voor de uitoefening van mijn taken als vertrouwelijke informatie waarmee ik discreet moet omgaan.
  3. Ik ben er alert voor om alleen die informatie te gebruiken die noodzakelijk is om mijn taak uit te voeren.
  4. Ik gebruik mijn toegangsbevoegdheid enkel voor de uitoefening van mijn toegewezen taken.
  5. Ik ben extra voorzichtig wanneer ik gevoelige persoonsgegevens verwerk.
  6. Ik vraag eerst advies aan onze DPO wanneer ik twijfel of ik bepaalde informatie mag verstrekken of bepaalde persoonsgegevens mag verwerken.
  7. Ik werk zorgvuldig zodat risico’s op datalekken zo veel mogelijk beperkt worden.
  8. Ik meld onmiddellijk ieder datalek aan onze DPO.
  9. Ik heb aandacht voor verdachte e-mails (bijvoorbeeld virus, phishing, ransomware, ed.).

 

Heeft u vragen over hoe Modero uw gegevens verwerkt? Consulteer onze privacyverklaring of contacteer onze DPO via privacy@modero.be.