Gerechtsdeurwaarders zijn niet altijd mannen. Ook steeds meer vrouwen vinden hun weg naar de het beroep. In 2017 bleek de genderverdeling tussen de gerechtsdeurwaarders positief te evolueren. Op dat moment was 60 procent van de stagiaires, 45 procent van de kandidaten en 16 procent van de titularissen een vrouw. Deze cijfers stemmen ons hoopvol voor de toekomst.

Ons Modero-netwerk telt vandaag 20 vrouwelijke confraters, van titularissen tot stagiaires. Zij zijn tussen de 3 en 24 jaar actief in onze sector. Deze week nemen zij het woord.

 

Altijd een luisterend oor en helpende hand

Als gerechtsdeurwaarders kenden we het voorbije jaar geen moment rust om even op adem te komen. We moesten dagelijks nieuwe uitdagingen het hoofd bieden en manieren vinden om ons werk coronaproof verder te zetten. Dankzij onze passie voor het vak en ons hart voor mensen blijven we keer op keer zoeken naar een aangepaste oplossing op maat, ongeacht welke extra uitdagingen er op ons pad of dat van de debiteuren verschijnen. We staan dus altijd klaar met een luisterend oor en helpende hand, coronacrisis of niet. Sommige mensen vinden ons een boeman, maar we zien onze job vooral als bemiddelaar tussen twee partijen. Wij gaan actief op zoek naar oplossingen met oog voor de situatie van alle betrokkenen. We moeten ons ‘mannetje’ staan, maar een olifantenhuid is niet nodig.

We ontkennen echter niet dat we de afgelopen maanden net iets harder op onze tanden hebben moeten bijten om te blijven doorzetten, maar onze onvergelijkbare werkdagen en het contact met alle betrokkenen motiveren ons. Zo slagen we erin om samen mensen verder te helpen en de opbouw van een schuldenberg af te remmen.

Ons kunnen verfijnen in teamverband

Met onze passie en geloof in een betere toekomst komen we ver, maar nog niet ver genoeg. Ook met empathie alleen redden we het niet. We moeten al onze vaardigheden voortdurend aanscherpen om de best mogelijke dienstverlening en begeleiding aan te kunnen bieden. Als gerechtsdeurwaarders moeten we bedreven zijn in bemiddeling, vliegensvlug een situatie correct kunnen inschatten, een situatie kunnen de-escaleren, op een begrijpbare manier juridisch advies geven, negotiëren en vooral veel flexibiliteit aan de dag leggen. Onze dagen zijn hierdoor nooit voorspelbaar of saai, maar zo’n takenpakket kunnen we niet alleen bolwerken.

Onze vaardigheden moeten we iedere dag bijschaven. Niemand kan een krak zijn in alle aspecten van ons beroep. Daarom moeten we ook leren van én hecht samenwerken met andere gerechtsdeurwaarders, onze medewerkers en andere betrokkenen. Wanneer u het ambt van gerechtsdeurwaarder goed wil invullen, is het eigenlijk geen apart vak, maar een teamsport in wording!

10 toekomstdromen voor het ambt

Hoewel we ontzettend trots zijn op ons team en alle gerechtsdeurwaarders, koesteren we toch nog enkele toekomstdromen voor ons ambt. Zet u deze mee om in de realiteit?

  1. Proactief oplossingen bedenken voor actuele uitdagingen.
  2. Inzetten op schuldpreventie i.p.v. louter op de inning.
  3. Laagdrempeliger communiceren naar alle betrokkenen.
  4. De gerechtsdeurwaarder menselijker positioneren in de publieke opinie
  5. Nog sterker inzetten op digitalisering vanuit klantvriendelijkheid en kostenefficiëntie.
  6. Tarieven en procedures bijsturen om vorderingen goedkoper te maken voor alle betrokkenen.
  7. Het wettelijk en deontologisch kader updaten.
  8. Minder concurrentie, meer ‘confraterniteit’.
  9. Uniformiteit (van bijvoorbeeld exploten en informatica) om kennisdeling te vergemakkelijken.
  10. Imago opkrikken door openlijk te praten over onze uitdagingen en verwezenlijkingen.

 

We beschikken reeds over de middelen om deze toekomstdromen waar te maken. Nu komt het erop aan ze in de praktijk om te zetten. Hoe we dit willen doen? Door de tijd te nemen om ze bij te sturen of heruit te vinden waar nodig, en hierover in dialoog te gaan met de beroepsgroep en andere betrokken actoren. Onze maatschappij evolueert, laten we er samen voor zorgen dat wij niet achteropraken.

Modero wenst u een fijne en inspirerende internationale vrouwendag toe.