Het coronavirus creëert bij veel Belgen een voedingsbodem voor financiële problemen. Er is dus een grote nood aan bijkomende beschermingsmaatregelen. Daarom besprak de commissie Justitie recent een wetsvoorstel dat de problematiek van overmatige schuldenlast wil aanpakken.

Het wetsvoorstel wou de tijdelijke en structurele schuldhulpverlening verbeteren. Ook het digitaal bemiddelings- en communicatieplatform, One, werd erin opgenomen. Het platform heeft namelijk oog voor Belgen met een problematische schuldenlast die momenteel buiten het bestaande hulpkader vallen. Eén van onze kandidaat-gerechtsdeurwaarders gaf hieromtrent een toelichting.

Uiteindelijk was de commissie Justitie bereid om het bestaande Centraal Bestand van Berichten (CBB) uit te breiden. Dit is al een stap in de juiste richting, want One is eigenlijk ontwikkeld als uitbreiding van het CBB om te beantwoorden aan de nieuwe uitdagingen op het terrein. One biedt echter meer voordelen dan een uitgebreid CBB. Zo verleent One ook kosteloze hulpverlening aan schuldenaars en maakt One een beveiligde online communicatie mogelijk tussen de betrokken actoren.

Kon dit wetsvoorstel mensen met een zware schuldenlast snel, professioneel en kosteloos vooruithelpen? Ja. Jammer genoeg keurden de parlementsleden het wetsvoorstel nog niet goed in deze fase. Wij begrijpen dat er nog onduidelijkheid bestaat over bepaalde aspecten. Daarom volgt Modero de parlementaire werkzaamheden verder op en blijven we ijveren voor een structurele schuldhulpverlening. Ondertussen blijft One bestaan in Antwerpen, is het gebruik ervan gratis en zal de Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders (NKGB) het bemiddelingsplatform nationaal aanbieden aan alle gerechtsdeurwaarders en OCMW’s.