Health Me ontzorgt de zorg_photo by Luis Melendez via Unsplash

Om de continuïteit van hun dienstverlening te kunnen blijven garanderen, rekenen ziekenhuizen op de correcte en tijdige betaling van hun facturen. Helaas gebeurt dit niet altijd. Hierdoor liepen onze Belgische ziekenhuizen tussen 2015 en 2018 samen gemiddeld 356 tot 520 miljoen EUR mis per jaar. Dit zet bijkomend druk op ons zorgsysteem, dat reeds zwaar belast wordt. Daarom ondersteunt Modero ziekenhuizen en revalidatiecentra met Health Me.

 

Ziekenhuisfacturen invorderen zonder zorg te ontzeggen

Zorgverlening is cruciaal. Om deze dienstverlening te kunnen blijven garanderen, is het invorderen van onbetaalde facturen onmisbaar. Zonder deze inkomsten kunnen onze ziekenhuisprofessionals andere patiënten namelijk geen goede zorgen meer aanbieden. Wist u trouwens dat de invordering van facturen ook op een sociaal verantwoorde manier kan? Door de tussenkomst van Health Me krijgen patiënten de zorg die ze nodig hebben én wordt een steeds groter wordende schuldenberg voorkomen. Te mooi om waar te zijn? Toch kan het! Health Me ontzegt geen zorg, maar biedt wél verschillende invorderingstrajecten aan die worden afgestemd op de unieke noden van de patiënt.

 

Patiënten met te weinig middelen vereisen extra ondersteuning

Wanneer een patiënt zich aanmeldt bij een ziekenhuis, bekijkt Health Me of er een adres- of solvabiliteitsprobleem is. Dit zorgt ervoor dat we reeds bij de elektronische inschrijvingen onbetaalde facturen kunnen vermijden. Enerzijds kunnen we de patiënt beter begeleiden, waardoor hij niet (verder) wegzakt in een schuldenspiraal. Anderzijds kunnen we patiënten met een adres- of solvabiliteitsprobleem ondervangen.

Iedereen heeft recht op goede gezondheidszorg, ongeacht de situatie waar men zich in bevindt. Dankzij de oplossingen die we aanreiken willen we patiënten niet stigmatiseren, maar ervoor zorgen dat zij ondanks hun situatie de nodige aangepaste hulp krijgen die zij nodig hebben, zowel op medisch als financieel vlak.

Slaan we deze stap over? Dan wordt de patiënt na zijn ziekenhuisbezoek geconfronteerd met een factuur die hij niet kan betalen. Betaalt hij deze factuur niet op tijd? Dan worden er na de betalingstermijn extra herinneringskosten aangerekend. Zo wordt deze onbetaalde factuur enkel groter. Indien hij niet tijdig naar de juiste hulpinstanties wordt verwezen, zal de factuur aantikken. Hierdoor vergroot dan weer de kans dat hij niet opnieuw naar het ziekenhuis durft te stappen voor een behandeling en/of ziek wordt van geldstress. Zo’n situatie willen we vermijden door tijdig ondersteuning te bieden.

 

Bijkomende bemiddeling bij gemiddelde solvabiliteit

Ook patiënten met een gemiddelde financiële draagkracht, die hun ziekenhuisfactuur in principe wel zouden kunnen betalen, worden ondersteund door Health Me. Zij ontvangen bijvoorbeeld kosteloze betalingsherinneringen of worden uitgenodigd om een afbetalingsplan te bespreken. Health Me bemiddelt tussen de patiënt en de zorginstelling om zoveel mogelijk betaaloplossingen te vinden in de minnelijke fase. Zo voorkomen we zoveel mogelijk extra kosten voor zowel de patiënt als zorginstelling.

 

Ook patiënten met een goede solvabiliteit vereisen aandacht

Ook patiënten met een goede financiële draagkracht, hebben soms een duwtje in de rug nodig. Daarom werkt Health Me voor iedere zorginstelling een persoonlijke nudging oftewel motivatietechniek uit. Daarnaast hanteren we in onze briefwisseling ook altijd zeer laagdrempelig taalgebruik en staan we patiënten online, telefonisch en aan onze loketten te woord om eventuele vragen te beantwoorden. Hierdoor kan de invorderingsprocedure aanzienlijk ingekort worden.

 

Health Me helpt zorgsector én patiënt

Health Me maakt iedere dag een groot verschil voor zowel zorginstellingen als patiënten. Wij zetten in op 11 pijlers:

 1. Een reputatieversterkende invorderingsstrategie opzetten
 2. Ondersteuning bij de administratie en facturatie
 3. Duidelijke rapportering en extra functionaliteiten op maat via onze webapplicatie
 4. Contact vergemakkelijken met patiënten door helder taalgebruik in facturatie en briefwisseling
 5. Maximale recuperatie faciliteren door bij aanmelding onmiddellijk de solvabiliteit van de patiënt te berekenen en hem indien nodig door te verwijzen naar de sociale dienst
 6. Uitgebreide bemiddelingstools
 7. Een meertalige dienstverlening aanbieden om in te spelen op de multiculturele samenleving;
 8. Internationale vorderingen innen om medisch toerisme in te dijken
 9. Maximale bereikbaarheid aanbieden via onze webapplicatie, klantenportaal, callcenter en loketten over heel België
 10. Best practices omtrent invordering binnen de zorgsector delen met onze partners
 11. Continu nieuwe, innovatieve tools ontwikkelen

Deze pijlers zorgen ervoor dat Health Me een unieke en gespecialiseerde dienstverlening kan aanbieden.

 

Health me werkt!

Health Me boekte al mooie resultaten en groeide de afgelopen jaren sterk. 87 procent van de dossiers kunnen we een betalingsoplossing vinden zonder tussenkomst van de rechtbank.

Het succes van Health Me wordt iedere dag ook opnieuw bewezen door het grote aantal zorgprofessionals dat ons hun facturen toevertrouwt. Modero werkt momenteel samen met UZ Antwerpen, Ziekenhuis Netwerk Antwerpen (ZNA), UZ Leuven, AZ Delta, AZ Turnhout, Cliniques Universitaires Saint Luc, Sint-Franciscus Ziekenhuizen, Europaziekenhuizen, AZ Diest, AZ Monica, het Sint-Andriesziekenhuis en Revalidatieziekenhuis Inkendaal.

 

Wilt u weten hoe Health Me het verschil kan maken voor uw ziekenhuis of revalidatiecentrum? Contacteer ons via info@modero.be of 03 237 37 37.