Vorige week bespraken we hoe uw relatie geldproblemen kan overleven. Maar wat doet u wanneer financiële uitdagingen ondertussen torenhoge schulden geworden zijn? Bent u ook verantwoordelijk voor de schulden van uw echtgenoot, vriend of ex-partner? Wat zijn de regels voor nieuw samengestelde gezinnen? Er bestaat heel wat regelgeving rond. Daarin uw weg zoeken, is niet altijd makkelijk. Daarom zetten wij uw rechten en plichten op een rijtje.

1. U betaalde de schuld van uw partner

Maakte uw partner een persoonlijke schuld, maar betaalde u deze schuld (deels of volledig) af? Dan kan u misschien nog geld terugvorderen. U contacteert hiervoor best tijdig een advocaat.

2. Borgstelling

Heeft u zich persoonlijk borg gesteld voor uw partner? Bijvoorbeeld bij het afsluiten van een lening? Van zodra uw partner die lening niet meer afbetaalt, kan de schuldeiser het achterstallige bedrag invorderen bij u. Zelfs wanneer uw relatie ondertussen beëindigd is, blijft u aansprakelijk.

3. Gehuwden

Huwelijkspartners zijn niet per se aansprakelijk voor elkaars schulden. Dit hangt af van het soort schulden (persoonlijk of gemeenschappelijk) en het huwelijksstelsel waaronder de partners getrouwd zijn: het wettelijk stelsel, het stelsel van scheiding van goederen of het stelsel van gemeenschap van goederen.

3.1 Maakte uw partner schulden voor uw huwelijk? Voor deze schulden bent u niet aansprakelijk. Betaalde uw partner deze schulden af met uw gemeenschappelijk vermogen tijdens het huwelijk? Dan kan u het volledige bedrag of een gedeelte daarvan terugvorderen tijdens de vereffening-verdeling bij de notaris wanneer uw huwelijk ontbonden wordt.

3.2 Maakte uw partner schulden tijdens uw huwelijk?

Tijdens een huwelijk kunnen er gemeenschappelijke schulden gemaakt worden. Dit zijn schulden die u of uw partner maakt in het kader van de opvoeding van de (stief)kinderen of het huishouden. Denk bijvoorbeeld aan kinderkleding, voeding, herstel- of schilderwerken, een reparatie aan een wagen of medische kosten. Ook schulden die u meeondertekende, worden onder de gemeenschappelijke schulden gerekend. Dit is het geval bij borgstelling (zie boven), maar ook wanneer u samen een dure reis boekt.

Wanneer er sprake is van gemeenschappelijke schulden zal de schuldeiser eerst alle gemeenschappelijke goederen aanslaan. Is de schuld nadien nog niet afgelost? Dan kunnen ook de spullen van de partner die de aankoop in kwestie niet maakte, in beslag genomen worden. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer uw partner een nieuwe wasmachine aankocht of het dak van uw woonst liet repareren.

Wat met fiscale schulden? Wanneer u gehuwd bent, moet u een gezamenlijke belastingaangifte indienen. Hierdoor zijn jullie beiden aansprakelijk voor fiscale schulden.

Maakte uw partner persoonlijke schulden tijdens uw huwelijk? Dan moet worden nagegaan wat de aard van de schuld in kwestie is en onder welk huwelijksvermogensstelsel u gehuwd bent: het wettelijk stelsel, het stelsel van scheiding van goederen of het stelsel van gemeenschap van goederen.

Maakte uw partner torenhoge schulden tijdens uw huwelijk? Indien uw partner schulden maakte die compleet buitensporig zijn in vergelijking met jullie gezinsinkomen, bent u niet per se aansprakelijk voor deze schulden. U kan dus beslissen om die aankoop niet mee te bekostigen. Het is aan uw partner om aan te tonen dat deze kost wel realistisch is binnen jullie gezinsinkomen. De rechtbank kan hierover beslissen.

4. Ex-partners (tijdens echtscheidingsprocedure of inmiddels gescheiden)

Maakte uw partner schulden voor of tijdens uw huwelijk? Lees dan zeker de informatie in punt 3.

Maakte uw partner schulden tijdens de echtscheidingsprocedure of de procedure vereffening-verdeling bij de notaris? Dan gelden er aangepaste regels. We raden u aan om advies in te winnen bij een advocaat.

Maakte uw partner schulden na uw scheiding? Dan bent u hier niet mee aansprakelijk voor.

5. Wettelijk of feitelijk samenwonenden

5.1 Beslag van goederen

Deze regeling is hetzelfde voor wettelijk en feitelijk samenwonenden. Wanneer uw partner schulden heeft, zal de gerechtsdeurwaarder wettelijk gezien alleen zijn spullen in beslag kunnen nemen. In de praktijk gaat de gerechtsdeurwaarder er echter vanuit dat alle spullen op het thuisadres van de schuldenaar zijn. De kans bestaat dus dat ook uw spullen in beslag genomen worden. Wanneer dit gebeurt, moet u zo snel mogelijk een vordering tot revindicatie indienen. Daarom raden wij u aan om op voorhand een duidelijke inventaris op te stellen van ieders persoonlijke spullen en de gemeenschappelijke spullen. Deze inventaris moet u ook laten registreren door een notaris of gerechtsdeurwaarder.

5.2   Feitelijk samenwonenden

Uw partner is volledig eigenaar van zijn eigen inkomen en ook verantwoordelijk voor zijn persoonlijke schulden. U bent daarvoor niet aansprakelijk. Wanneer u als feitelijk samenwonenden samen iets aankocht en daardoor schulden maakte, kunnen die schulden wel ingevorderd worden bij u beiden.

5.3   Wettelijk samenwonenden

Jullie delen in principe de kosten en lasten van jullie samenwoning. Dit gebeurt waarschijnlijk in verhouding tot ieders inkomen. Iedere partner blijft immers volledig eigenaar van zijn eigen inkomen en ook verantwoordelijk voor zijn persoonlijke schulden. U bent dus niet aansprakelijk voor de schulden van uw partner. Er zijn echter twee uitzonderingen op die regel, namelijk gezinsschulden en fiscale schulden.

Wanneer uw partner gezinsschulden oftewel gemeenschappelijke schulden maakt, bent u mee aansprakelijk voor die specifieke schulden. Dit zijn schulden die werden gemaakt in het kader van de opvoeding van de (stief)kinderen of het huishouden. Ook schulden die u meeondertekende, worden onder de gemeenschappelijke schulden gerekend. Dit is het geval bij borgstelling (zie boven), maar kan ook het geval zijn wanneer u samen een dure reis boekt.

Wanneer u wettelijk samenwoont, moet u een gezamenlijke belastingaangifte indienen. Hierdoor bent u sowieso aansprakelijk voor de fiscale schulden van uw partner. Dit betekent dat de fiscus achterstallige belasting van uw partner kan invorderen bij u.

6. In een relatie, maar ander thuisadres

Wanneer u samen met uw partner schulden maakt, bent u mee aansprakelijk voor die specifieke schulden. Denk bijvoorbeeld aan een dure gemeenschappelijke reis. U bent echter niet aansprakelijk voor de persoonlijke schulden van uw partner.

Kortom, het is zeer belangrijk om na te gaan of uw partner schulden heeft of op een schuldenberg afstevent. Afhankelijk van jullie samenlevingsvorm en huwelijksvoorwaarden kan de schuldeiser immers ook aanspraak maken op jullie gemeenschappelijk vermogen. Soms kan zelfs uw persoonlijk vermogen geraakt worden. Weet u niet waar te beginnen? Bekijk onze tips voor het vermijden en opmerken van financiële problemen.