Bij beslag op roerende goederen kan uw schuldeiser beslag laten leggen op uw meubels, uw auto, uw TV, enz. Wij komen hiervoor bij u aan de deur en maken een inventaris van de voor beslag vatbare goederen. Indien er niemand aanwezig is of de toegang wordt geweigerd, kunnen we ons in het bijzijn van een politiefunctionaris de toegang tot uw woning verschaffen en daarbij indien nodig de sloten laten openen.

Deze procedure is erg ingrijpend. Het is belangrijk te weten dat het niet te laat is om een oplossing te vinden, waar we u graag bij helpen. Het is echter aan u om dit aan te geven. U neemt best onmiddellijk contact met ons om een regeling te treffen tot betaling van uw schuld en een openbare verkoop van uw goederen alsnog tegen te houden.

Een beslag kan bewarend of uitvoerend zijn. Bij een bewarend beslag kan u uw inboedel nog gebruiken, maar mag u niets verkopen of wegschenken. Bij een uitvoerend beslag kan uw inboedel effectief worden verkocht en met de opbrengst van die verkoop kan dan uw schuldeiser betaald worden. Bepaalde zaken die u nodig heeft om normaal te kunnen leven, zoals een bed, tafel en stoelen, een koelkast, ... of boeken en schoolmateriaal van kinderen mogen niet in beslag genomen worden.1

Wanneer u van oordeel bent dat er bepaalde goederen onterecht in beslag genomen worden, moet u dit op het moment van beslag of uiterlijk binnen een termijn van 5 dagen na de betekening van het beslagexploot aan ons melden. Wij bezorgen uw bezwaren aan de beslagrechter samen met het proces-verbaal dat melding maakt van de inventaris van de beslagen goederen en de datum waarop deze openbaar verkocht zullen worden. De beschikking van de beslagrechter is niet vatbaar voor verzet of hoger beroep.2

U kan de in beslag genomen goederen bij ons in der minne laten verkopen, bijvoorbeeld aan een familielid, om met de opbrengst uw schuldeiser te betalen. U moet ons dan binnen 10 dagen na de betekening van het beslagexploot op de hoogte brengen van de mogelijke koper en de voorgestelde prijs. Opgelet: uw schuldeiser moet hiermee akkoord gaan.3

Opgelet: uw schuldeiser mag ervan uit gaan dat alle voor beslag vatbare goederen die wij op uw domicilieadres aantreffen, in beslag genomen mogen worden. Bij samenwoonst of een huwelijk kunnen dus ook de goederen van de persoon met wie u samenwoont of met wie u bent gehuwd in beslag genomen worden, ook al heeft die persoon niks met uw schulden te maken. Indien goederen werden in beslag genomen, die niet uw eigendom zijn kan door de rechtmatige eigenaar, een derde partij, een procedure van revindicatie worden opgestart voor de beslagrechter. Dit is een dure procedure, die bovendien niet altijd kans heeft op slagen. De derde partij moet namelijk kunnen bewijzen dat de beslagen goederen hem of haar toebehoren (aan de hand van aankoopfacturen, een notariële akte van inventaris, ...). U zoekt hiervoor best juridische bijstand.4

Contacteer ons sowieso als uw vraag onbeantwoord blijft. Zo kunnen we samen een geschikte oplossing vinden.