We vinden het belangrijk dat u zo optimaal mogelijk wordt geholpen en dus kijken we kritisch naar onze dienstverlening. Daarom luisteren we ook naar klachten en zoeken we naar oplossingen en mogelijke verbeteringen.
Als u het niet eens bent met de gehanteerde werkwijze van Modero kan u een klacht bij ons indienen.

HOE KAN U EEN KLACHT INDIENEN?

Bezorg ons uw klacht over onze werkwijze via onderstaand formulier. We zullen uw klacht behandelen door middel van een interne procedure en u hiervan op de hoogte houden.
U krijgt uiterlijk na 2 werkdagen een ontvangstbevestiging van uw klacht.
Als uw klacht niet over onze werkwijze gaat, maar over specifieke materie wordt deze doorgestuurd naar de betrokken dienst die uw klacht verder zal behandelen.
Als uw klacht wel over onze werkwijze gaat, neemt een interne dienst uw klacht in behandeling.
In beide gevallen mag u uiterlijk 14 dagen na ontvangst van uw klacht een antwoord verwachten, per mail, brief of telefonisch. Indien het onmogelijk bleek om deze termijn te respecteren, houden wij daarvan op de hoogte.

U bent niet verplicht om uw klacht bij ons in te dienen. U kan eventueel ook klacht neerleggen bij de verslaggever van de nationale kamer van gerechtsdeurwaarders of de syndicus-voorzitter van de arrondissementskamer van Antwerpen. De gerechtsdeurwaarders worden namelijk per arrondissement vertegenwoordigd door een arrondissementskamer, welke wordt geleid door een Raad. Deze arrondissementskamers hebben onder andere als opdracht de orde en de tucht onder de gerechtsdeurwaarders van hun arrondissement te handhaven. 

U kan zich tenslotte, in het geval dat het gaat om een misdrijf, rechtstreeks wenden tot de Procureur des Konings welke op zijn beurt de klacht zal behandelen en desgevallend de zaak zal inleiden voor de bevoegde Rechtbank van Eerste Aanleg.

KLACHTENFORMULIER

U kan een klacht indienen door onderstaand formulier in te vullen. Beschrijf uw klacht en geef daarbij zoveel mogelijk relevante informatie. Tegen wie dient u een klacht in? Wanneer is het gebeurd? Waarover ging het? Des te nauwkeuriger uw omschrijving, des te beter wij u kunnen helpen.

Bestanden moeten kleiner zijn dan 5 MB.
Toegestane bestandstypen: gif jpg png txt odf pdf doc docx ppt pptx xls xlsx.