Als gerechtsdeurwaarder is ons actieterrein in de gerechtelijke fase beperkt tot het gerechtelijk arrondissement.  Daarbuiten moeten we uw dossier toevertrouwen aan een confrater. Solvabiliteitsonderzoeken gebeuren ook het best door een gerechtsdeurwaarder uit de regio. Modero omarmt deze plaatselijke kennis en betrokkenheid en zorgt ervoor dat de expertise in een netwerk wordt ontsloten.

OVERAL IN BELGIË DEZELFDE KWALITEIT

Omdat we kwaliteitsgaranties willen bieden, gingen we op zoek naar partners in België met dezelfde visie & missie en met dezelfde waarden en werkwijze. Zo is het Modero Netwerk ontstaan. Alle gerechtsdeurwaarders van dit netwerk onderschreven het Modero Charter. De hechte samenwerking tussen deze partners tezamen met de centrale aansturing van dossiers door onze eigen ICT-dienst zorgen ervoor dat dossiers sneller en efficiënter behandeld worden.

GESPECIALISEERDE MEDEWERKERS VAN TOPNIVEAU

Onze ploeg telt heel wat specialisten in uiteenlopende materies. Zo slagen we er altijd in een ervaren en bekwame medewerker in te zetten op uw dossiers, ook al gaan ze over een heel specifieke rechtstak: onderhoudsgelden, onroerende procedures, dagvaardingsdossiers, ... Binnen ons netwerk hebben we voor elk domein minstens één gespecialiseerde jurist.

CENTRALE AANSTURING |UW DOSSIER IS ALTIJD UP-TO-DATE

Ongeacht welke Modero Gerechtsdeurwaarder op een bepaald ogenblik uw dossier behandelt, het zal altijd up-to-date zijn. Systematisch worden alle wijzigingen in een dossier teruggekoppeld naar een centrale server. De opdrachtgever krijgt toegang tot die centrale server via onze webapplicatie voor online dossierconsultatie. Via deze webapplicatie kan ook de klant zijn dossier online bekijken. Waar ook in België het dossier wordt behandeld, het zal steeds in de actuele status raadpleegbaar zijn.

LOKALE VERANKERING | PERSOONLIJK CONTACT

Elke klant die een dossier heeft bij Modero kan zijn vordering betalen aan het loket van ieder kantoor waarmee een formele samenwerkingsovereenkomst bestaat. Dit beperkt zijn verplaatsingskosten, verlaagt de drempel tot contact en maakt een persoonlijke aanpak mogelijk.