Aan dit beslag is al heel wat vooraf gegaan. De schuldeiser heeft een aantal herinneringen gestuurd en u bent aangemaand om te betalen. Helaas werd er nog geen oplossing gevonden en werd u door de rechter of door de daartoe bevoegde instantie veroordeeld tot betaling. Ondanks de betekening van het vonnis of dwangbevel heeft u niet betaald waardoor er nu beslag werd gelegd. Concreet betekent dit dat een deel van uw inkomen direct naar de schuldeiser gaat of dat uw inboedel of woning verkocht kan worden om met de opbrengst uw schuldeiser te betalen.

Een beslag kan bewarend of uitvoerend zijn. Bij een bewarend beslag kan u uw inboedel of woning nog gebruiken, maar mag u ze niet verkopen of wegschenken. Bij een uitvoerend beslag kan uw inboedel (beslag op roerende goederen) of uw woning (beslag op onroerende goederen) na verloop van tijd effectief worden verkocht. Het kan ook zijn dat een deel van uw loon of uitkering (beslag op inkomen) wordt ingehouden om uw schuldeiser mee te betalen.

Er bestaan verschillende beslagvormen. Voor alle vormen van beslag geldt dat als u het beslag snel opgeheven wil zien, u zo spoedig mogelijk tot volledige betaling over moet gaan.

BESLAG OP MIJN INBOEDEL (ROEREND GOED)
BESLAG OP MIJN LOON OF UITKERING
BESLAG OP MIJN BANKREKENING
BESLAG OP MIJN WONING (ONROEREND GOED)

Contacteer ons zo snel mogelijk. Een beslagprocedure kan ingrijpende gevolgen hebben. Het is belangrijk te weten dat het niet te laat is om een oplossing te vinden, waar we u graag bij helpen. Het is echter aan u om dit aan te geven.