Dat u een aanmaning of ingebrekestelling van ons ontvangen heeft, betekent dat u een onbetaalde factuur of andere schuld uit het oog bent verloren en dat uw schuldeiser ons nu gevraagd heeft hierin tussenbeide te komen. Lees eerst en vooral aandachtig deze brief. Is alles u dan nog niet duidelijk? Wil u weten wat er gebeurt als u niet reageert? Hier kan u het antwoord op uw vraag vinden.

Wat moet ik doen?

Het belangrijkste is dat u reageert. Uw schuld zal alleen maar verdwijnen als u er iets aan doet. Dit betekent niet noodzakelijk dat ze pas verdwijnt als u alles betaald heeft. Denkt u dat er een vergissing is gebeurd en had u deze graag definitief rechtgezet, raadpleeg dan Ik weiger te betalen, want om te weten hoe u dit het best aanpakt.

Contacteer ons sowieso als uw vraag onbeantwoord blijft. Zo kunnen we samen een geschikte oplossing vinden.

Wat gebeurt er als ik niets doe?

Reageert u niet op onze aanmaning, dan kan uw schuldeiser ons opdracht geven om een gerechtelijke procedure op te starten. U wordt dan gedagvaard voor de rechtbank om een vonnis te bekomen of we kunnen het dwangbevel dadelijk aan u betekenen. Dit kan veel bijkomende kosten met zich meebrengen voor de partij die in het ongelijk is gesteld. Eigenlijk vermijden we liever zo'n procedure en hopen we samen met u en uw schuldeiser een minnelijke oplossing te vinden. Maar de bal ligt daarbij natuurlijk in uw kamp.

Kan ik een kopie krijgen van de facturen?

Misschien heeft u de factuur of facturen waarvoor wij u aanschrijven niet bewaard. Had u graag eerst een nieuwe kopie gekregen om alles eerst te kunnen controleren of om nadien te bewaren?

Via uw digitaal dossier kan u de facturen en andere stukken raadplegen die wij van uw schuldeiser ontvingen. U kan inloggen door de gegevens die u terugvindt in onze brief in de velden van MIJN DOSSIER rechtsboven in dit scherm in te vullen.

Vindt u de facturen niet terug via uw digitaal dossier? Contacteer ons en wij bezorgen u graag een exemplaar.

Heb ik nog andere schulden?

Wij hebben enkel zicht op de schulden die aan ons kantoor voor invordering zijn toevertrouwd. U kan alle dossiers die ons kantoor heeft ten aanzien van u raadplegen via onze online dossierconsultatie.