U wil uw schuld(en) betalen, maar u heeft financiële moeilijkheden? Of u heeft nog vragen over de manier waarop u kan betalen? Of u wil weten of u een afbetalingsplan kan bekomen? Hier vindt u een antwoord op deze vragen.

HOE KAN IK BETALEN?

Wij bieden u meerdere mogelijkheden om uw schuld bij ons te betalen. Zo kan u kiezen welke manier van betaling voor u het gemakkelijkst is.

Betalen via een Europese of internationale overschrijving

Onderaan onze brief vindt u een roze overschrijvingsformulier. Hierop is alles reeds ingevuld. U kan met dit overschrijvingsformulier naar uw bank gaan en vragen om deze overschrijving voor u uit te voeren. Indien u over de mogelijkheid beschikt om via het internet een overschrijving te doen, dan neemt u gewoon al deze gegevens over op uw scherm. Controleer hierbij zeker dat u alle gegevens correct heeft ingevuld, vooral het bedrag, het rekeningnummer en de mededeling.

Opgelet: U heeft pas betaald wanneer wij de betaling op onze rekening ontvangen hebben. Houd er rekening mee dat  uw betaling ten laatste op het einde van deze termijn op onze rekening moet staan. Voer uw betaling dus zeker een paar dagen voordien uit. Het is ook erg belangrijk dat u de gestructureerde mededeling of het dossiernummer zoals voorzien op het overschrijvingsformulier correct invult. Zo niet, kunnen we uw betaling niet toewijzen en wordt de invorderingsprocedure niet stopgezet!

Betalen via onze online webapplicatie

Onderaan onze brief vindt u de vermelding van een website, tezamen met een uniek gebruikers- en dossiernummer. Als u die gegevens op de voornoemde website of bij MIJN DOSSIER rechts op deze pagina invult, krijgt u een gedetailleerd overzicht van uw dossier te zien. Vanuit dit overzicht kan u worden doorverbonden met de website van uw bank om een online overschrijving te doen. Controleer hierbij zeker dat u alle gegevens correct heeft ingevuld, vooral het bedrag, het rekeningnummer en de mededeling.

Betalen op het nabij gelegen kantoor

U kan ook ter plaatse aan het loket van een van onze gerechtsdeurwaarderskantoren komen betalen. U vindt er een routebeschrijving en de openingsuren.

Opgelet: U kan aan het loket in Antwerpen en Gent wel met Bancontact betalen, maar niet met Proton of kredietkaarten.

MOET IK METEEN ALLES BETALEN?

Op onze aanmaning staat duidelijk wanneer u moet betaald hebben. Houd er rekening mee dat uw betaling ten laatste op het einde van deze termijn op onze rekening moet staan. Voer uw betaling dus zeker een paar dagen voordien uit.

Op onze brief staat ook precies hoeveel u moet betalen. Dit bedrag bestaat uit verschillende onderdelen. U moet niet alleen het bedrag van de factu(u)r(en) (of andere schulden) betalen, maar ook de interesten en eventuele kosten die u verschuldigd bent. Uw dossier is pas geregeld wanneer wij de volledige som hebben ontvangen. Wil u dit nog eens controleren, dan kan u een gedetailleerde afrekening bekomen via onze online dossierconsultatie (zie MIJN DOSSIER).

Is de opgegeven termijn of het opgegeven bedrag voor u niet haalbaar? Blijf dan niet bij de pakken zitten en contacteer ons zo snel mogelijk om dit te bespreken. Dan zoeken we samen met u en uw schuldeiser een correcte afbetalingsregeling.

IK HEB FINANCIËLE MOEILIJKHEDEN

Heeft u niet de middelen om het verschuldigde bedrag te betalen? Het is belangrijk dat u zo snel mogelijk reageert vooraleer de problemen zich opstapelen en u geconfronteerd wordt met een onoverkoombare schuldenberg.

Zijn uw financiële problemen tijdelijk?

Contacteer ons zo vlug mogelijk om met uw dossierbeheerder en uw schuldeiser te bespreken hoe we een oplossing kunnen vinden. Een afbetalingsplan is een mogelijkheid, maar uw schuldeiser moet er wel mee instemmen. Weet ook dat hoe langer u erover doet om uw schuld terug te betalen, hoe hoger de nalatigheidsinteresten op deze schuld oplopen.

Zijn uw financiële problemen structureel?

Heeft u meerdere schulden bij verschillende schuldeisers? In dat geval doet u er goed aan het OCMW van uw gemeente te contacteren die u hierin zal kunnen bijstaan. Zij kunnen u helpen in het beheer van uw budget of kunnen u helpen om een collectieve schuldenregeling te bekomen. Hier vindt u verwijzingen naar organisaties die hulpverlening en advies kunnen bieden.