Het loonbeslag is de meest courante vorm van een "beslag onder derden". Het loonbeslag houdt in dat uw loon of uitkering geheel of gedeeltelijk wordt ingehouden door uw werkgever en naar ons wordt doorgestort. Wij gebruiken het vervolgens om uw schulden aan te zuiveren. Uw werkgever of uitkerende instantie is als derde partij verplicht om aan het loonbeslag mee te werken. Wij zijn verplicht om alle schuldeisers aan te schrijven die voordien een beslag legden lastens u. Aan al deze schuldeisers wordt een aangifte gevraagd. De bij uw werkgever in beslaggenomen gelden, worden verdeeld onder al deze schuldeisers. Het beslag wordt opgeheven wanneer de hele vordering volledig betaald is, of wanneer uw dienstverband of uitkering eindigt.

De wet voorziet in enkele beslaggrenzen (cijfers voor 2014).

In principe houdt u dus altijd een deel van uw inkomen over. Er is echter één uitzondering: voor schulden van onderhoudsgeld zijn er geen grenzen en kan dus op een volledig inkomen beslag worden gelegd.

Wanneer u meerdere inkomsten heeft, bijvoorbeeld een loon en vakantiegeld en een uitkering (bijvoorbeeld kindergelden of een invaliditeitsuitkering), zullen ze opgeteld worden om het deel van uw inkomen dat naar de schuldeiser gaat, te berekenen.

Contacteer ons indien u wil weten hoeveel u nog verschuldigd bent. Wij bezorgen u een actuele afrekening.