Bij beslag op onroerende goederen kan uw schuldeiser beslag laten leggen op uw woning, garage, perceel grond, enz. Wanneer er een hypotheek rust op uw onroerend goed zal ook de financiële instelling van het beslag op de hoogte worden gebracht. In veel gevallen nemen zij ook contact met u op. Het onroerend goed kan dan door een aangestelde notaris openbaar verkocht worden en met de opbrengst van die verkoop kan uw schuldeiser betaald worden.

Voor we beslag kunnen leggen op uw onroerend goed moeten we beschikken over een vonnis van de rechter of een ander document met dezelfde kracht als een vonnis, zoals de notariële akte van een hypothecaire lening.

In een collectieve schuldenregeling kan een rechter de verkoop van uw woning bevelen wanneer hij bij een gerechtelijke aanzuiveringsregeling kwijtscheldingen toestaat of een totale kwijtschelding van schulden oplegt.

Deze procedure is erg ingrijpend. Het is belangrijk te weten dat het niet te laat is om een oplossing te vinden, waar we u graag bij helpen. Het is echter aan u om dit aan te geven. U neemt best onmiddellijk contact met ons om een regeling te treffen tot betaling van uw schuld en een openbare verkoop van uw onroerend goed alsnog tegen te houden.

Contacteer ons sowieso als uw vraag onbeantwoord blijft. Zo kunnen we samen een geschikte oplossing vinden.