De gerechtsdeurwaarder

Deze brochure biedt antwoorden op vragen zoals: wie is de gerechtsdeurwaarder en wat doet hij precies, hoeveel kost een tussenkomst of wat kan u doen wanneer hij zich niet aan de regels houdt.

U bent gedagvaard

Deze brochure biedt u alle nuttige informatie indien u een dagvaarding heeft ontvangen om voor de rechtbank te verschijnen.

Een betere toegang tot justitie

Niemand is gevrijwaard van nare omstandigheden, en een goed juridisch adviseur is zo nu en dan onontbeerlijk. In deze folder wordt uitgelegd hoe u toegang kunt krijgen tot juridische eerstelijns- en tweedelijnsbijstand: voorwaarden, procedures,... De lijst van justitiehuizen wordt er ook in weergegeven.

U bent veroordeeld

De rechter heeft zich over uw zaak uitgesproken en heeft u veroordeeld. Wat moet u doen? In deze brochure vindt u een antwoord op een aantal vragen. De brochure legt met name de inhoud van het vonnis of het arrest uit, de rechtsmiddelen, de genade en het verblijf in de gevangenis.

Onderhoudsgeld niet gekregen?

De Dienst voor alimentatievorderingen werd bij de Federale Overheidsdienst Financiën opgericht door de wet van 21 februari 2003 als een dienstverlening voor de burgers. De dienst maakt deel uit van de administratie van de niet-fiscale invordering binnen de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie. Aan de basis van de oprichting van de DAVO lagen twee doelstellingen, namelijk hulp bieden bij de uitvoering van gerechtelijke beslissingen (invorderen van onderhoudsgeld) en armoedebestrijding (betalen van voorschotten op onderhoudsgeld).