Dat u een dagvaarding van ons ontvangen heeft, betekent dat u een onbetaalde factuur of andere schuld niet heeft betaald. De kans is groot dat u reeds een of meerdere aanmaningen heeft ontvangen. Bijgevolg heeft uw schuldeiser of zijn advocaat ons gevraagd een gerechtelijke procedure tegen u op te starten. Lees eerst en vooral aandachtig deze dagvaarding. Deze akte bevat een uiteenzetting van het geschil (of een lijst van de niet betaalde facturen), de vermelding van het adres van de rechtbank en het tijdstip waarop de zaak wordt behandeld. U wordt met deze dagvaarding uitgenodigd om voor de rechter te verschijnen, die zich dan zal uitspreken over de vordering.

Wat moet ik doen?

Het belangrijkste is dat u snel reageert. Uw schuld zal alleen maar verdwijnen als u er iets aan doet. Er is tegen u een gerechtelijke proceduregestart. Uw schuldeiser zal de rechter vragen u te veroordelen tot betaling van de facturen (of andere schuld) en bijkomende kosten zoals de nalatigheidsintresten, het schadebeding en de kosten van de procedure.  Daarna zal dit vonnis u betekend worden, waarna zelfs kan worden overgegaan tot beslag op uw roerende goederen. Dit brengt bijkomende kosten en problemen met zich mee, die u ongetwijfeld wil vermijden.

U heeft de keuze om persoonlijk voor de rechtbank te verschijnen, dan wel u te laten bijstaan door een advocaat. Onder bepaalde voorwaarden kan u ook beroep doen op een pro Deo advocaat, die u gratis of tegen een verminderd ereloon zal verdedigen.

U neemt best onmiddellijk contact met ons op, want als u nog voor de zitting betaalt, kan u zelfs bepaalde kosten vermijden.

Contacteer ons sowieso als uw vraag onbeantwoord blijft. Zo kunnen we samen een geschikte oplossing vinden.

Wat gebeurt er als ik niets doe?

U doet er goed aan de oproeping niet te vergeten of te negeren. Indien u zelf niet kan of wil komen, stuurt u het best een vertegenwoordiger1

Een brief met uitleg sturen waarom u niet aanwezig kan zijn (door ziekte, door uw werk) haalt niets uit. Als u (of uw vertegenwoordiger) niet voor de rechter verschijnt, zal u bij verstek veroordeeld worden indien de rechter van oordeel is dat de vordering onbetwist vaststaat. In het andere geval zal u op een latere door de rechter te bepalen zitting opgeroepen worden voor een definitieve afhandeling van de zaak. Indien u op deze zitting nog niet verschijnt, zal een vonnis worden uitgesproken bij verstek, in uw afwezigheid.
Dit alles impliceert niet dat uw schuldeiser automatisch gelijk krijgt omdat de rechter uw argumenten niet kan aanhoren.

Contacteer ons als u een schuld heeft die u niet in een keer kan betalen om te bespreken hoe we een oplossing kunnen vinden. Een afbetalingsplan is een mogelijkheid, maar uw schuldeiser moet er wel mee instemmen.