De gerechtsdeurwaarder heeft naast de gerechtelijke opdrachten, vastgelegd door artikel 516 van het Gerechtelijk Wetboek, nog een breed spectrum aan buitengerechtelijke activiteiten waarvoor hij kan ingeschakeld worden, waaronder de minnelijke invordering van schulden en vaststellingen. Voor deze opdrachten is het wettelijk tarief niet van toepassing en is de kostprijs voor de prestatie vrij ter onderhandeling met de opdrachtgever.