Hebt u internationaal cliënteel, of nationaal cliënteel met vestiging in het buitenland? Of heeft uw cliënteel openstaande vorderingen op partijen in het buitenland? Modero is reeds lange tijd vertrouwd met de problematiek van een internationaal debiteurenbeheer: taalbarrières, de verminderde slagkracht van een Belgische gerechtsdeurwaarder in het buitenland, nationale wetgeving die voorziet in andere procedures dan in België, enz.
Modero International is een afzonderlijke dienst binnen het kantoor van Modero Gerechtsdeurwaarders die zich uitsluitend bezighoudt met de behandeling van dossiers in het buitenland, zowel in de minnelijke als in de gerechtelijke fase. Dankzij onze jarenlange ervaring met internationale invorderingsopdrachten kunnen we beroep doen op een uitgebreide kennis van de mogelijkheden tot invordering in het buitenland.

Vanaf de ontvangst van een dossier onderzoekt Modero International nauwkeurig de invorderings- en uitvoeringsmogelijkheden in het betrokken land. Vaak worden dossiers overgemaakt waarin juridische ongerijmdheden voorkomen, meestal niet tegen de Belgische wetgeving, maar tegen de lokale regelgeving van het land waar moet worden ingevorderd. Om nodeloze en dure procedures te vermijden wijzen we op dat ogenblik de opdrachtgever op de mogelijke problemen die zich later kunnen voordoen.

Modero International biedt onder andere volgende dienstverlening:

  • Een aangepast invorderingstraject met specialisten in binnen- en buitenland.
  • Uitgebreide creditinformatie in de meeste landen (conform de lokale wetgeving).
  • Aangepast taalgebruik door meertalige specialisten. Zo hebben we in-house medewerkers die klanten te woord kunnen staan in verschillende talen.
  • Dagvaarding van buitenlandse partijen conform de Belgische wetgeving, rekening houdende met de verdragen die België heeft met het land waar gedaagde woonachtig is of zijn vestigingszetel heeft. Ook houden wij steeds rekening met de in het buitenland van toepassing zijnde normen betreffende de betekening.
  • Uitvoering via een confrater in het buitenland : ofwel op de traditionele manier via exequaturprocedure ofwel middels de Europese Executoriale Titel.
  • Aanvraag en verwerking van de nieuwste Europese richtlijnen.

Neem contact op met Modero International voor meer informatie.

Om deze dienstverlening te kunnen garanderen staat Modero International in verbinding met een aantal internationale partners. In de ons omringende landen werken we met vaste partners waarmee we dagelijks contact hebben en die, net als onze binnenlandse partners van het Modero Netwerk, een zelfde visie delen. Onze internationale partners zijn zowel advocaten en gerechtsdeurwaarders als deskundige creditspecialisten. In principe wordt echter geen gebruik gemaakt van de grote incassokantoren omdat deze niet de gespecialiseerde en individuele service kunnen leveren die onze opdrachtgevers verwachten en eisen.

Heeft u hulp nodig voor uw internationale vorderingen van uw cliënteel, maak een afspraak.