Elke klant is anders. Elke vordering dus ook. Het traject van uw dossier wordt bepaald in functie van uw opdracht en het profiel van de klant. Alles begint bij de eenduidige identificatie van de klant. Eenmaal we de identiteit hebben vastgesteld, onderzoeken we de financiële draagkracht of solvabiliteit. Om de solvabiliteit van uw klanten te onderzoeken, ontwikkelde Modero de Solid-score. Daarbij maken we op basis van een doordachte weging van een heel aantal criteria een afweging van het betaalgedrag wat leidt tot een nog betere kostenefficiëntie. Wanneer we proactief kunnen bepalen tot welke groep een bepaalde klant behoort, kunnen we ons traject daarop afstemmen en kunnen we nog snellere, persoonlijkere oplossingen vinden.

Daarnaast wordt de SOLID-Score ook gebruikt voor het snel en kosteloos innen van onbetaalde facturen voor ondernemers met Go Solid. Klik hier voor meer info omtrent deze online dienstverlener.

Dankzij Solid-score wordt solvabiliteit maatwerk

Alvorens een nieuwe stap te zetten in een bepaald traject, wordt de Solid-score opnieuw bepaald. Zo verzekeren we ons ervan dat we in het kader van een solvabiliteitsonderzoek telkens de meest aangewezen actie ondernemen. De Solid-score is ook nuttig aan het begin van de ketting wanneer u moet beslissen of u al of niet met een partij in zee gaat.

Recuperatie- en betalingsmogelijkheden

Met deze Solid-score zijn we in staat om de recuperatie- en betalingsmogelijkheden van uw dossiers beter in te schatten, waardoor identiteitsproblemen of andere onbekwaamheden zoals CSR of faillissement sneller worden gedetecteerd en uw kosten als opdrachtgever kunnen worden verminderd. Ons solvabiliteitsonderzoek rust op vier belangrijke pijlers.

Meer weten? Contacteer ons vrijblijvend en we maken graag tijd voor u.

Bent u een ondernemer die op zoek is naar een manier om snel kosteloos onbetaalde facturen te innen? Klik hier