Welke diensten Modero ook aanbiedt, een goede samenwerking met de advocatuur is meestal cruciaal voor een goed resultaat. Iedereen speelt hierbij zijn eigen rol. Modero werkt als gerechtsdeurwaarder nauw samen met advocaten, dag in dag uit en biedt juridisch advies op maat. Door de ruime gerechtelijke ervaring werd een unieke expertise opgebouwd die wij graag ten dienste stellen van u, de advocaat. Immers, wat goed werkt voor u, werkt goed voor uw cliënt en werkt dus ook goed voor ons. Een win-win-win, daar gaan we voor.

Gerechtelijke procedure

U kan bij ons terecht voor een snelle tussenkomst in de procedure, correcte informatie en juridisch advies. Al kunnen we u en uw cliënt ook van dienst zijn nog voor een gerechtelijke procedure wordt opgestart door onze kostenefficiënte werkwijze van minnelijke invordering.

 

SNELLE ACTIE & CORRECT ADVIES

U adviseert uw cliënt over de juridische mogelijkheden en middelen die hij heeft om zijn rechten te laten gelden. Vaak komt daar een gerechtelijke procedure aan te pas, waarbij de tegenpartij gedagvaard wordt en een vonnis of arrest moet worden uitgevoerd. In functie van de solvabiliteit van de tegenpartij en in functie van de aard van de vordering kunnen vaak meerdere pistes bewandeld worden. Als gerechtsdeurwaarder kunnen wij u adviseren over het meest efficiënte traject dat bij de gedwongen tenuitvoerlegging kan gevolgd worden.

Modero telt heel wat specialisten in uiteenlopende materies. Zo slaagt Modero er altijd in een ervaren en bekwame medewerker in te zetten op uw dossiers, ook al gaan ze over een heel specifieke rechtstak. U kan bij ons terecht voor correcte informatie (termijnen, kostenramingen) en advies over heel wat specifieke diensten: bijzondere beslagen, sekwesterprocedures, huurzaken, vaststellingen, enz. Bij onze ambtelijke tussenkomsten houden we zelf de verschillende termijnen en wetgeving nauwlettend in het oog.
In het geval dat er een buitenlandse procedure moet worden opgestart, wordt de expertise van Modero International ingewonnen. Modero International is een afzonderlijke dienst binnen het kantoor van Modero die zich uitsluitend bezighoudt met de behandeling van dossiers in het buitenland, zowel in de minnelijke als in de gerechtelijke fase.

Lees ook :
Ervaring in gerechtelijke procedures
Hoogwaardige service in specifieke materie
Expertise in Internationale invordering

MINNELIJKE INVORDERING

Heeft uw cliënt niet-betaalde facturen die hij u wenst toe te vertrouwen? Maar uw kantoor is niet voorzien op de administratieve afhandeling van deze dossiers? Modero kan deze taak van u overnemen. Wij ontwikkelden een resultaatgerichte minnelijke invordering die kostenbesparend werkt. Het solvabiliteitsonderzoek speelt hierbij een cruciale rol. Deze werkwijze steunt volledig op eigen ontwikkelde state-of-the-art software.

Ook de coördinatie en opvolging van afbetalingsplannen kunnen wij van u overnemen. Zo kunnen wij ook voor u, of voor uw cliënt, aangifte doen bij de schuldbemiddelaar en de opvolging van deze dossiers van u overnemen.
Heeft u zelf achterstallige erelonen? Dan kunnen we met deze minnelijke invordering ook u helpen.

Lees ook :
Een resultaatgerichte minnelijke invordering
Solvabiliteit als strategie

JURIDISCH LOKET

Werkt u met ons samen en heeft u een specifieke juridische vraag met betrekking tot materie waarin de gerechtsdeurwaarder betrokken is? Dan kan u terecht op ons virtuele juridisch loket.

 

VERSCHIJNINGSFORMULES

Hier kan u de toepasselijke verschijningsformules voor het Gerechtelijk Arrondissement Antwerpen terugvinden.