Na een nieuw solvabiliteitsonderzoek en na overleg met u over de te volgen procedure onderneemt Modero een zo efficiënt en kostenbesparend mogelijke gedwongen tenuitvoerlegging. De screening van de betrokkene blijft een vast gegeven om zeker te zijn dat elke stap in de gerechtelijke procedure nuttig is. Het uitgangspunt is om geen gerechtskosten te maken als de betrokkene deze niet kan betalen. Modero houdt u ook van elk initiatief op de hoogte.

DAGVAARDING

Wil u tot dagvaarding overgaan? Modero kan u hierin bijstaan en weet precies hoe deze juist én dwingend moet worden opgesteld zodat de vordering het meeste kans op slagen heeft. We kunnen uw vordering heel precies uitrekenen, verwerken interesten en schadebedingen, en zetten de zaak correct op de rol. Meteen daarna informeren we u over de precieze zittingsdag.

VONNIS OF DWANGSCHRIFT BETEKENEN, UITVOEREN EN BESLAG LEGGEN

Sprak de rechter zich uit in het voordeel van uw cliënt? Dan kan Modero meteen overgaan tot uitvoering. Betaalde de betrokkene na de betekening van het vonnis nog steeds niet? Dan voeren we dit vonnis uit. Hiervoor beschikken we over een reeks efficiënte middelen:

Roerend beslag: we selecteren oordeelkundig de meest waardevolle roerende goederen in het vermogen van de betrokkene en zetten ze klaar voor openbare verkoop. Ook de uitvoering van die openbare verkoop volgen we op de voet.

Onroerend beslag: beschikt de betrokkene over een beslagbaar onroerend goed? Dan spreken we een notaris aan om zo snel mogelijk tot verkoop over te gaan.

Derdenbeslag: vaak laat het vonnis ons toe beslag te leggen op goederen in het vermogen van derden, als zij schuldenaar zijn van de betrokkene. Dat gaat doorgaans om de bankinstelling of de werkgever van de betrokkene.

Modero blijft de debiteur tot het allerlaatste moment wijzen op de mogelijkheden van een regeling om een openbare verkoop te vermijden.