MAATSCHAPPELIJKE ROL

Modero is een vooruitstrevend gerechtsdeurwaarderskantoor. We combineren de klassieke zorg voor individuele dossiers met een hypermoderne aanpak van grote projecten. En in alles wat we doen hebben we oog voor de menselijke kant van ons beroep.

Gerechtsdeurwaarders betekenen vonnissen en proberen wanbetalers te overtuigen om tóch te betalen. En daar houdt onze taak strikt genomen op volgens sommigen. Logisch dus, dat we vaak geen welkome gasten zijn. Wij vinden dat onze taak veel verder reikt. Modero is overtuigd van de maatschappelijke functie van de gerechtsdeurwaarder. De focus ligt zowel op het oplossen als op het voorkomen van betalingsconflicten. Deze overtuiging staat centraal in onze visie. Modero beschouwt hierbij de schuldenaar als de klant en de schuldeiser als de opdrachtgever.

We komen elke dag in contact met moeilijke betalers en mensen met financiële problemen. Zo leren we veel over de oorzaken van die te late betalingen : te dure aankopen, misrekeningen, pech, relatieproblemen, ... Moeilijkheden die iedereen wel eens tegenkomt. Maar die we soms kunnen vermijden. Al die kennis nemen we mee wanneer we betaling van uw schuldvorderingen proberen te bekomen. En daarom kiezen we resoluut voor een persoonlijke aanpak.

GEEN INCASSOKANTOOR

Met deze persoonlijke aanpak van dossiers onderscheiden we ons van een incassokantoor. Wij hebben als gerechtsdeurwaarder de mogelijkheid om na een minnelijke invorderingsfase een gerechtelijke procedure op te starten. Tijdens deze procedure hebben we bovendien nog een aantal bevoegdheden eigen aan het beroep.
We bekijken een dossier vanaf de opstart door een gerechtelijke bril. Het minnelijk luik dat we hieraan koppelen, bestaat er net in het gerechtelijk luik te vermijden. Zo proberen we kosten voor klant en opdrachtgever te besparen.
Wij behouden het overzicht over het volledig dossier. Het minnelijk en gerechtelijk luik vormen één geheel. Er gaat geen informatie verloren en we kunnen op die manier een snellere doorlooptijd garanderen.

KOSTENBESPAREND VOOR KLANT EN OPDRACHTGEVER

De ene klant is de andere niet. Een consument benaderen we anders dan een onderneming die haar schulden niet betaalt. Ook de ene opdrachtgever is de andere niet: voor de ene staat het behoud van de commerciële relatie centraal, voor de andere een snelle invordering, of voor nog anderen de voortzetting van hun maatschappelijke opdracht. Correcte informatie en de juiste begeleiding leiden naar een snellere betaling en werken uiteindelijk kostenbesparend voor klant en opdrachtgever.

Wie precies weet waarom hij een bepaalde geldsom moet betalen, en hoe hij extra kosten kan vermijden, is sneller geneigd tot betaling. Dat bewijzen onze cijfers. Zo helpen we ook onze opdrachtgever want het aantal slechte betalers daalt. De combinatie van technologische innovatie en menselijke finesse vormt de essentie van onze uniforme werkwijze.