Hier kan u de toepasselijke verschijningsformules voor het Gerechtelijk Arrondissement Antwerpen terugvinden. Wij proberen deze informatie naar best vermogen actueel te houden. Aangezien we voor deze informatie zelf afhankelijk zijn van derden, kunnen we in geen geval verantwoordelijk gesteld worden voor de inhoud ervan.

Verschijningsformules arrondissement Antwerpen

Daarnaast ontwikkelde het kenniscentrum voor Gerechtsdeurwaarders SAM-TES een gecentraliseerde, nationale databank met alle verschijningsformules van de rechtbanken en vredegerechten in heel België, die regelmatig bijgewerkt wordt. Daartoe werd een commissie in het leven geroepen, bestaande uit kandidaat-gerechtsdeurwaarders, onder meer van ons kantoor en medewerkers van SAM-TES, die aan de slag ging om de verschijningsformules, zittingsdata, specifieke uitzonderingen en vakantieregelingen te verzamelen. Tegelijk werd een ICT-tool ontwikkeld, waardoor per arrondissement en vervolgens per type van rechtbank de verschijningformules op éénvormige manier worden weergegeven. 

Verschijningsformules andere arrondissementen

Contacteer ons gerust als u hierover een specifieke vraag heeft.