Onderstaande waarden vormen samen de twee "kuiten" van Modero, waarop onze hele werking steunt.
Ze omvatten met andere woorden onze achillespezen - cruciaal om te functioneren.
Zonder deze waarden staan we nergens. Ze vertalen onze missie naar een concrete uniforme werkwijze.

KOSTENEFFICIËNTIE | SOLVABILITEIT ALS CRITERIUM

We gaan steeds op zoek naar de werkwijze met de laagste financiële en maatschappelijke kosten voor klant en opdrachtgever. Door van bij aanvang het solvabiliteitsprofiel van de klant te bepalen, kunnen we gerichter te werk gaan en sneller een regeling bekomen. We vermijden onnodige kosten in onhaalbare dossiers en kiezen steeds de meest geschikte benadering van de klant.

UNIFORMITEIT | CENTRALE AANSTURING

We maken gebruik van de meest moderne technologieën op vlak van datasynchronisatie. Het invorderingstraject wordt vanuit een centraal bestand in alle fases van de procedure aangestuurd. Elke wijziging in een dossier, ongeacht welke partij deze wijziging aanbrengt, wordt teruggekoppeld naar het centraal bestand. We leggen deze uniforme werkwijze vast  in heldere Service Level Agreements (S.L.A.’s) en draaiboeken voor de opdrachtgever. Deze werkwijze is bovendien dynamisch. In functie van de invorderingsresultaten en de wensen van de opdrachtgever kunnen we deze bijsturen.

INNOVATIE | IN HOUSE ICT

ICT is vandaag de ruggengraat van grootschalige dienstverlening. Dankzij de eigen ICT-dienst kunnen we op zeer korte termijn inspelen op nieuwe noden en kunnen technische problemen snel worden opgelost. Een innovatieve toepassing van de meest moderne technologieën op het gebied van communicatie en data-beheer garandeert een efficiënte uitwisseling van informatie tussen alle betrokken partijen. Onze ICT-dienst verzorgt voor heel België een snelle, geautomatiseerde aanmaak van uw dossiers dankzij de zelf ontwikkelde state-of-the-art software.

TRANSPARANTIE | DOSSIER ALTIJD UP-TO-DATE & ZICHTBAAR

Zowel de klant als de opdrachtgever kan via een webapplicatie zijn dossier online bekijken. De opdrachtgever kan ook gepersonaliseerde rapporten van zijn dossiers opvragen. Alle wijzigingen in een dossier worden systematisch naar een centrale server teruggekoppeld. Dankzij deze centrale aansturing is het dossier altijd bijgewerkt, ongeacht welke Moderomedewerker op een bepaald ogenblik het dossier behandelt.

KWALITEIT | ERVAREN MEDEWERKERS

We hebben heel wat ervaren medewerkers en specialisten in uiteenlopende materies in huis. Zo slagen we erin een continu niveau van hoge kwaliteit te leveren in alle fases van de inningsopdracht. Het Modero Netwerk ontsluit een veelvoud aan ervaren dossierbeheerders en gerechtsdeurwaarders. Vragen kunnen dus altijd snel behandeld worden. Ook als het om moeilijke dossiers gaat. Partnerships in binnen- en buitenland garanderen de capaciteit om grote opdrachten aan te kunnen. Al werkt er een heel team aan de dossiers van een opdrachtgever, hij kan toch met één centraal contactpersoon overleggen. Zo behoudt hij het overzicht.

UNICITEIT | LOKALE VERANKERING & PERSOONLIJKE AANPAK

In alle brieven die we naar klanten versturen, wordt het loket van de lokale confrater vermeld. We hebben in heel België een netwerk uitgebouwd met in elk arrondissement een kantoor dat dezelfde visie deelt.  Het loket van elk van deze kantoren kan de klant ontvangen die zijn dossier wil bespreken. Want elke klant is uniek en verdient een persoonlijke aanpak.
We geven de klant veel informatie (over de procedure, de afbetalingsmogelijkheden, ...) en begeleiding bij de zoektocht naar maatschappelijke of financiële ondersteuning.  De gehanteerde communicatie gebeurt in functie van het solvabiliteitsprofiel van de klant en het bedrijfsprofiel van de opdrachtgever.

INTEGRITEIT | DEONTOLOGISCHE CODE

Tijdens de behandeling van de invorderingsopdracht leven we nauwgezet de wettelijke en deontologische bepalingen na waaraan de gerechtsdeurwaarder onderworpen is. Professionele integriteit is eveneens een van de drie basisbeginselen van het Modero Charter dat alle partners van het Modero Netwerk hebben onderschreven.

TOEGANKELIJKHEID | DREMPELVERLAGENDE COMMUNICATIE

We zetten een waaier aan communicatiemiddelen in om de drempel voor de klant zo laag mogelijk te maken. Elke klant krijgt toegang tot zijn dossier via het internet, duidelijke afrekeningen, begeleidende brieven, ruime openingsuren, regionale loketten, meertalige medewerkers, een 0800-nummer, SMS, bijzondere websites, enz. We schakelen vertalers in indien niemand in het netwerk de taal van de klant spreekt.  De toegang tot juridische of maatschappelijke ondersteuning is niet voor alle klanten even duidelijk. Via onze interne bemiddelingsdienst worden klanten naar de juiste maatschappelijke of juridische diensten doorverwezen. Onze interne ombudsdient behandelt ook eventuele klachten van klanten.