Achterstallige betalingen zijn de schrik van elke onderneming, groot of klein. Ze zetten een rem op uw business en leiden mogelijk tot financiële problemen. Nochtans kan dit worden voorkomen met een systematische en gestructureerde opvolging van openstaande facturen. Weinig tijd of middelen voor? Geen nood: met Go Solid haalt u een duurzame oplossing in huis om B2B-invorderingen doeltreffend aan te pakken.

Duurzaam, want Go Solid garandeert een kwaliteitsvolle aanpak, snel resultaat en dit zonder onvoorziene kosten.

Een utopie zegt u? Ontdek hoe Go Solid er toch in slaagt om kwaliteit, snel en goedkoop te verenigen.

Snelle B2B-invordering

Sinds juli 2016 voorziet de Belgische wet een nieuwe administratieve procedure, uniek in Europa, om onbetaalde facturen van ondernemingen in een B2B-relatie veel sneller en goedkoper te innen. Die procedure laat toe om zonder tussenkomst van een rechtbank onbetwiste en opeisbare geldschulden in te vorderen. Na 1 maand en 8 dagen beschikken we reeds over een titel om uit te voeren.

B2B-invorderingen vereisen 360-gradenaanpak

Modero zet als innovatief gerechtsdeurwaarderskantoor voortdurend in op de optimalisatie van het invorderingsproces. We hebben veel ervaring met het bieden van oplossingen op maat. Dat kan door het behartigen van het volledige invorderingsproces, door gerichte ondersteuning of door louter advies.

We zijn ons bewust van de vaak langdurige relatie met uw klanten en leveranciers. Efficiënte communicatie in de juiste toonaard is dan ook van cruciaal belang. We mikken altijd op een subtiele maar daadkrachtige werkwijze, zodat we een betaling realiseren mét behoud van de klantenrelatie. Met onze vooruitstrevende software en jarenlange expertise zijn we helemaal klaar om de nieuwe B2B-procedure voor u uit te rollen.

U weet wat u maximaal betaalt: quasi niets

Het verkrijgen van een titel kost in de nieuwe administratieve procedure gemiddeld vier keer minder dan in de klassieke rechtsgang. Deze kosten worden in de regel door de schuldenaar betaald. En een lager bedrag is sneller betaald: iedereen gewonnen.

Helemaal gratis bestaat echter niet. De gerechtsdeurwaarder is immers gebonden aan wettelijk bepaalde tarieven. En het risico dat een schuldenaar uiteindelijk niet kan betalen, bijvoorbeeld door een faillissement, valt nooit helemaal uit te sluiten ook al gebeurt de inschatting van de financiële draagkracht erg zorgvuldig: onze Solid-score stelt ons immers in staat om vooraf in te schatten dat de dossiers die worden uitgevoerd ook werkelijk door de schuldenaar zullen worden betaald.