Modero Gerechtsdeurwaarders werkt al jaren nauw samen met verschillende overheidsbedrijven, -instellingen en -diensten, waaronder steden en gemeenten.
Onder andere wat de invordering van fiscale en niet-fiscale schulden betreft, heeft Modero een ruime kennis opgebouwd.

Gerechtsdeurwaarder Jan De Meuter, titularis bij Modero, is de grondlegger van de huidige organisatie van alle fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen in beheer bij de Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel). Voor de noodzakelijke sturing van deze samenwerking werd een centraliserende instantie opgericht : Diam (Diensten aan de Maatschappij). Diam staat ondermeer garant voor een correcte verdeling van de dossiers over alle participerende gerechtdeurwaarders in Vlaanderen en Brussel. Deze verdeling gebeurt op basis van objectieve criteria zoals plaatselijke betrokkenheid, kennis en een maatschappelijk verantwoorde werkwijze. Jan De Meuter is vandaag erevoorzitter van Diam.

Ook op het lokale niveau beschikt Modero over veel ervaring en expertise. Zo publiceerde gerechtsdeurwaarder Cathérine Missal van Modero  in het Jaarboek 2011 van de Vlaamse Lokale Ontvangers een kritisch artikel over Art.94 van het Gemeentedecreet met ervaringen vanuit de praktijk van de gerechtsdeurwaarder. Financieel beheerders kunnen zich sinds 1 januari 2007 beroepen op Art.94 van het Gemeentedecreet, teneinde zichzelf, buiten de rechtbank om, een uitvoerbare titel (lees : dwangbevel) te kunnen verschaffen ter invordering van de niet-fiscale schuldvorderingen van hun stad of gemeente.

In de loop der jaren werden verschillende stedelijke opdrachten via openbare aanbestedingen aan Modero toegewezen. Onze maatschappelijke betrokkenheid is daar zeker niet vreemd aan.
Voor stad Antwerpen verzorgt Modero de invordering van fiscale en niet-fiscale schulden evenals gemeentelijke administratieve sancties (GAS) sinds 11 februari 2011 na een procedure van openbare aanbesteding. Ook de stad Gent verkoos Modero als invorderingspartner voor de invordering van haar fiscale en niet-fiscale schulden. Deze opdracht werd een eerste keer aanbesteed en toegewezen op 26 mei 2011. Op 27 juni 2013 werd de opdracht nogmaals aanbesteed en opnieuw aan Modero toegewezen.
Recent werd Modero ook door stad Mechelen als invorderingspartner aangeduid.
De behandeling van deze dossiers gebeurt binnen Modero door een afzonderlijke dienst "Steden & Gemeenten".

Dankzij onze kostenbesparende werkwijze helpen we de klant zo snel mogelijk zijn financiële situatie te herstellen, en beperken we het aantal onbetaalde kosten tot het strikte minimum. Hoe minder kosten we ten laste van de klant moeten maken, hoe kleiner het risico dat er onbetaalde kosten aan de opdrachtgever moeten worden aangerekend. In alle facetten van onze dienstverlening leven we nauwgezet de ethische, deontologische en wettelijke verplichtingen na waaraan wij onderworpen zijn. Op die manier werken we imagoversterkend voor de stad of gemeente.

Recent ontwikkelde Modero een online veilingsysteem op vraag van Stad Antwerpen. Dit unieke concept biedt ongelimiteerde mogelijkheden voor allerlei soorten van stedelijke of gemeentelijke veilingen. Door de implementatie van dit innovatieve systeem wordt het mogelijk om op een objectieve en transparante wijze meerinkomsten te genereren. De eerste online veiling voor Stad Antwerpen op 10 juli 2014 was alvast een succes.

Hebben wij uw interesse gewekt?
Contacteer ons dan om een afspraak te maken.