Menu

Vredegerecht

Eerste Kanton Antwerpen

WOENSDAG *** om 09.30 uur in de voormiddag voor het VREDEGERECHT van het EERSTE gerechtelijk KANTON met zetel te ANTWERPEN, er zitting houdende in de gehoorzaal, Gerechtsgebouw, Bolivarplaats 20/8, zaal A2, te gezegd Antwerpen, 1° district;

Tweede Kanton Antwerpen

DONDERDAG *** om 09.30 uur in de voormiddag voor het VREDEGERECHT van het TWEEDE gerechtelijk KANTON met zetel te ANTWERPEN, er zitting houdende in de gehoorzaal, Gerechtsgebouw, Bolivarplaats 20/9, zaal A2, te gezegd Antwerpen, 1° district;

Derde Kanton Antwerpen

DONDERDAG *** om 09.30 uur in de voormiddag voor het VREDEGERECHT van het DERDE gerechtelijk KANTON met zetel te ANTWERPEN, er zitting houdende in de gehoorzaal, Gerechtsgebouw, Bolivarplaats 20/10, zaal A3, te gezegd Antwerpen, 1° district;

Vierde Kanton Antwerpen

WOENSDAG *** om 09.30 uur in de voormiddag voor het VREDEGERECHT van het VIERDE gerechtelijk KANTON met zetel te ANTWERPEN, er zitting houdende in de gehoorzaal, Gerechtsgebouw, Bolivarplaats 20/11, zaal A3, te gezegd Antwerpen, 1° district;

Vijfde Kanton Antwerpen

DINSDAG *** om 09.30 uur in de voormiddag voor het VREDEGERECHT van het VIJFDE gerechtelijk KANTON met zetel te ANTWERPEN, er zitting houdende in de gehoorzaal, Gerechtsgebouw, Bolivarplaats 20/12, zaal A2, te gezegd Antwerpen, 1° district;

Zesde Kanton Antwerpen

MAANDAG *** om 09.00 uur in de voormiddag voor het VREDEGERECHT van het ZESDE gerechtelijk KANTON met zetel te ANTWERPEN, er zitting houdende in de gehoorzaal, Gerechtsgebouw, Bolivarplaats 20/13, zaal A3, te gezegd Antwerpen, 1° district;

Zevende Kanton Antwerpen

DINSDAG *** om 09.30 uur in de voormiddag voor het VREDEGERECHT van het ZEVENDE gerechtelijk KANTON met zetel te ANTWERPEN, er zitting houdende in de gehoorzaal, Gerechtsgebouw, Bolivarplaats 20/14, zaal A3, te gezegd Antwerpen, 1° district;

Merksem

DONDERDAG *** om 09.00 uur in de voormiddag voor het VREDEGERECHT van het gerechtelijk KANTON MERKSEM met zetel te ANTWERPEN, er zitting houdende in de gehoorzaal, Vredegerecht, Maantjessteenweg 133 te gezegd Merksem (Antwerpen, 9° district);

Deurne

WOENSDAG *** om 09.00 uur in de voormiddag voor het VREDEGERECHT van het gerechtelijk KANTON DEURNE met zetel te ANTWERPEN, er zitting houdende in de gehoorzaal, Vredegerecht, Cogelsplein 46 te gezegd Deurne (Antwerpen, 6° district);

Boom

DONDERDAG *** om 09.30 uur in de voormiddag voor het VREDEGERECHT van het gerechtelijk KANTON met zetel te BOOM, er zitting houdende in de gehoorzaal, Vredegerecht, J. Van Cleemputplein 8, te gezegd Boom;

Brasschaat

DINSDAG *** om 09.30 uur in de voormiddag voor het VREDEGERECHT van het gerechtelijke KANTON met zetel te BRASSCHAAT, er zitting houdende in de gehoorzaal, Vredegerecht, Hemelakkers 65/67 te gezegd Brasschaat;

Kapellen

DINSDAG *** om 09.30 uur in de voormiddag voor het VREDEGERECHT van het gerechtelijk KANTON met zetel te KAPELLEN, er zitting houdende in de gehoorzaal, Vredegerecht, Dennenburgdreef 8 te gezegd Kapellen;

Kontich

DINSDAG ***  om 09.00 uur in de namiddag voor het VREDEGERECHT van het gerechtelijk KANTON met zetel te KONTICH, er zitting houdende in de gehoorzaal, Vredegerecht, Mechelsesteenweg 83 te gezegd Kontich;

Zandhoven

DINSDAG***  om 14.00 uur in de namiddag voor het VREDEGERECHT van het gerechtelijk KANTON met zetel te ZANDHOVEN, er zitting houdende in de gehoorzaal, Vredegerecht, Amelbergastraat 13 te gezegd Zandhoven;

Politierechtbank

POLITIERECHTBANK
(burgerlijke zaken)

DONDERDAG *** om 09.00 uur in de voormiddag voor de VIERENTWINTIGSTE KAMER van de POLITIERECHTBANK ANTWERPEN - AFDELING ANTWERPEN, er zitting houdende in de gehoorzaal, Gerechtsgebouw, Bolivarplaats 20/3, zaal F6, te gezegd Antwerpen, 1° district;

Rechtbank van Eerste Aanleg

KAMER AF1
(bevoegd voor staat/bekwaamheid van pers, erfenis/schenk en testam, deling/vereff vh huwelijksvermogen door overlijden, koopovereenk onroer goed, zakenrecht mbt mede-eigendom, buurhinder, exequater-arbitragegeschil-herziening onteigeningen)

MAANDAG AANSTAANDE OM NEGEN UUR IN DE VOORMIDDAG voor de KAMER AF1 van de RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG ANTWERPEN, afdeling ANTWERPEN, sectie FAMILIE- EN JEUGDRECHTBANK, zetelende in het gewoon lokaal der zittingen, zaal E7, Gerechtsgebouw, Bolivarplaats 20 te 2000 Antwerpen.

(FAMILIERECHTBANK - bevoegd voor staat/bekwaamheid van personen, erfenissen/schenkingen en testamenten, deling/vereffening van het huwelijksvermogen door overlijden, koopovereenkomsten onroerende goederen, zakenrecht mbt mede-eigendom, buurhinder, exequater-arbitragegeschil-herziening onteigeningen)

KAMER AF3
(bevoegd voor vordering echtscheidingen of wettelijk samenwonenden ZONDER minderjarige kinderen, met of zonder voorlopige maatregelen / vordering voorlopige maatregelen)

DINSDAG OM NEGEN UUR IN DE VOORMIDDAG voor de KAMER AF3 van de RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG ANTWERPEN, afdeling ANTWERPEN, sectie FAMILIE- EN JEUGDRECHTBANK, zetelende in het gewoon lokaal der zittingen, zaal E3, Gerechtsgebouw, Bolivarplaats 20 te 2000 Antwerpen.

(FAMILIERECHTBANK - bevoegd voor vordering echtscheidingen of wettelijk samenwonenden zonder minderjarige kinderen, met of zonder voorlopige maatregelen / vordering voorlopige maatregelen)

KAMER AB5
(bevoegd voor Hoger beroep Vredegerecht)

MAANDAG *** om 09.00 uur in de voormiddag voor de KAMER AB5 van de RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG ANTWERPEN - AFDELING ANTWERPEN, er zitting houdende in de gehoorzaal, Gerechtsgebouw, Bolivarplaats 20, zaal F1, te gezegd Antwerpen, 1° district, alwaar gedaagde akte zal moeten laten nemen van haar verklaring van verschijning en dit op de voormelde zitting zelf.

(bevoegd voor Hoger beroep Vredegerecht)

KAMER AB6
(bevoegd voor Hoger beroep Politierechtbank)

MAANDAG *** om 09.00 uur in de voormiddag voor de KAMER AB6 van de RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG ANTWERPEN - AFDELING ANTWERPEN, er zitting houdende in de gehoorzaal, Gerechtsgebouw, Bolivarplaats 20, zaal E6, te gezegd Antwerpen, 1° district, alwaar gedaagde akte zal moeten laten nemen van haar verklaring van verschijning en dit op de voormelde zitting zelf.

(bevoegd voor Hoger beroep Politierechtbank)

KAMER AB10
(bevoegd voor alle burgerlijke vorderingen)

WOENSDAG *** om 09.00 uur in de voormiddag voor de KAMER AB10 van de RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG ANTWERPEN - AFDELING ANTWERPEN, er zitting houdende in de gehoorzaal, Gerechtsgebouw, Bolivarplaats 20, zaal E1, te gezegd Antwerpen, 1° district;

(bevoegd voor alle burgerlijke vorderingen)

KAMER AB12
(bevoegd voor alle bouwzaken/ ereloon.architecten en aanbelangen, schadevergoeding)

VRIJDAG *** om 09.00 uur in de voormiddag voor de KAMER AB12 van de RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG ANTWERPEN - AFDELING ANTWERPEN, er zitting houdende in de gehoorzaal, Gerechtsgebouw, Bolivarplaats 20, zaal F2, te gezegd Antwerpen, 1° district;

(bevoegd voor alle bouwzaken/ ereloon.architecten en aanbelangen, schadevergoeding)

KAMER AFi1
(bevoegd voor vorderingen en betwistingen fiscale zaken)

VRIJDAG *** om 09.00 uur in de voormiddag voor de KAMER AFi1 van de RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG ANTWERPEN - AFDELING ANTWERPEN, er zitting houdende in de gehoorzaal, Gerechtsgebouw, Bolivarplaats 20, zaal A4, te gezegd Antwerpen, 1° district;

(bevoegd voor vorderingen en betwistingen fiscale zaken)

KAMER ABKg
(bevoegd voor spoedeisende procedures niet-familiaal)

DINSDAG EN DONDERDAG *** om 09.00 in de voormiddag, voor de VOORZITTER van de RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG ANTWERPEN - AFDELING ANTWERPEN, ZETELENDE IN KORTGEDING , KAMER ABKg, er zitting houdende in de gehoorzaal, Gerechtsgebouw, Bolivarplaats 20, zaal E6 te gezegd Antwerpen, 1° district;

(bevoegd voor spoedeisende procedures niet-familiaal)

KAMER Abe1

DONDERDAG *** om 09.30 uur in de voormiddag voor de BESLAGRECHTER in de RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG ANTWERPEN - AFDELING ANTWERPEN, ZETELENDE ZOALS IN KORTGEDING, KAMER Abe1, er zitting houdende in de gehoorzaal, Gerechtsgebouw, Bolivarplaats 20, zaal E8, te gezegd Antwerpen, 1° district;

( Beslagrechter)

KAMER AF10
(bevoegd voor vordering echtscheidingen of wettelijk samenwonenden MET minderjarige kinderen, met of zonder voorlopige maatregelen / vordering voorlopige maatregelen)

WOENSDAG AANSTAANDE OM NEGEN UUR IN DE VOORMIDDAG voor de KAMER AF10 van de RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG ANTWERPEN, afdeling ANTWERPEN, sectie FAMILIE- EN JEUGDRECHTBANK, zetelende in het gewoon lokaal der zittingen, zaal E2, Gerechtsgebouw, Bolivarplaats 20 te 2000 Antwerpen.

(FAMILIERECHTBANK - bevoegd voor vordering echtscheidingen of wettelijk samenwonenden met minderjarige kinderen, met of zonder voorlopige maatregelen / vordering voorlopige maatregelen)

KAMER AF4
(bevoegd voor vordering weigering voltrekking huwelijk of wettelijke samenwoning - met eerbiediging van een dagvaardingstermijn van 8 dagen)

DONDERDAG AANSTAANDE OM TIEN UUR DERTIG IN DE VOORMIDDAG voor de KAMER AF4 van de RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG ANTWERPEN, afdeling ANTWERPEN, sectie FAMILIE- EN JEUGDRECHTBANK, zetelende in het gewoon lokaal der zittingen, zaal E6, Gerechtsgebouw, Bolivarplaats 20 te 2000 Antwerpen.

(FAMILIERECHTBANK - bevoegd voor vordering weigering voltrekking huwelijk of wettelijke samenwoning - met eerbiediging van een dagvaardingstermijn van 8 dagen)

Ondernemingsrechtbank

TWEEËNTWINTIGSTE KAMER
(bevoegd voor gerechtelijk akkoord en ontbinding vennootschappen)

DINSDAG *** om 09.30 uur in de voormiddag voor de TWEEËNTWINTIGSTE KAMER van de ONDERNEMINGSRECHTBANK VAN ANTWERPEN - AFDELING ANTWERPEN, er zitting houdende in de gehoorzaal, Gerechtsgebouw, Bolivarplaats 20 bus 7, zaal C 1, te gezegd Antwerpen, 1° district;

(bevoegd voor gerechtelijk akkoord en ontbinding vennootschappen)

TWINTIGSTE KAMER
(bevoegd voor vorderingen, zonder onderscheid qua gevorderd bedrag)

MAANDAG *** om 09.30 uur in de voormiddag voor de TWINTIGSTE KAMER van de ONDERNEMINGSRECHTBANK VAN ANTWERPEN - AFDELING ANTWERPEN, er zitting houdende in de gehoorzaal, Gerechtsgebouw, Bolivarplaats 20 bus 7, zaal B 1, te gezegd Antwerpen, 1° district;

(bevoegd voor alle algemene vorderingen)

ZESDE KAMER
(bevoegd voor vorderingen, zonder onderscheid qua gevorderd bedrag)

WOENSDAG *** om 09.30 uur in de voormiddag voor de ZESDE KAMER van de ONDERNEMINGSRECHTBANK VAN ANTWERPEN - AFDELING ANTWERPEN, er zitting houdende in de gehoorzaal, Gerechtsgebouw, Bolivarplaats 20 bus 7, zaal B 1, te gezegd Antwerpen, 1° district;

(bevoegd voor alle algemene vorderingen)

ZEVENDE KAMER
(bevoegd voor handelseffecten)

VRIJDAG *** om 09.30 uur in de voormiddag voor de ZEVENDE KAMER van de ONDERNEMINGSRECHTBANK VAN ANTWERPEN - AFDELING ANTWERPEN, er zitting houdende in de gehoorzaal, Gerechtsgebouw, Bolivarplaats 20 bus 7, zaal C 1, te gezegd Antwerpen, 1° district;

(bevoegd voor handelseffecten)

ACHTTIENDE KAMER
(bevoegd voor Hoger Beroep Vredegerecht)

DONDERDAG *** om 09.30 uur in de voormiddag voor de ACHTTIENDE KAMER van de ONDERNEMINGSRECHTBANK VAN ANTWERPEN - AFDELING ANTWERPEN, er zitting houdende in de gehoorzaal, Gerechtsgebouw, Bolivarplaats 20, zaal A1, te gezegd Antwerpen, 1° district, alwaar gedaagde akte zal moeten laten nemen van haar verklaring van verschijning en dit op de voormelde zitting zelf.

(bevoegd voor Hoger Beroep Vredegerecht)

EERSTE KAMER
(bevoegd voor zee-en binnenvaart)

DINSDAG *** om 09.30 uur in de voormiddag voor de EERSTE KAMER van de ONDERNEMINGSRECHTBANK VAN ANTWERPEN - AFDELING ANTWERPEN, er zitting houdende in de gehoorzaal, Gerechtsgebouw, Bolivarplaats 20, zaal B1 te gezegd Antwerpen, 1° district;

(bevoegd voor zee-en binnenvaart)

ELFDE KAMER
(bevoegd voor faillissementen)

DONDERDAG *** om 09.30 uur in de voormiddag voor de ELFDE KAMER van de ONDERNEMINGSRECHTBANK VAN ANTWERPEN - AFDELING ANTWERPEN, er zitting houdende in de gehoorzaal, Gerechtsgebouw, Bolivarplaats 20 bus 7, zaal C 1 te gezegd Antwerpen, 1° district;

(bevoegd voor faillissementen)

VOORZITTER
(bevoegd voor spoedeisende procedures)

DINSDAG EN VRIJDAG *** om 9.30 uur in de voormiddag voor de VOORZITTER van de ONDERNEMINGSRECHTBANK VAN ANTWERPEN - AFDELING ANTWERPEN, zetelende IN KORTGEDING, er zitting houdende in de gehoorzaal, Gerechtsgebouw, zaal C003, Bolivarplaats 20 bus 7, te gezegd Antwerpen, 1° district;

(bevoegd voor spoedeisende procedures)

VOORZITTER
(bevoegd voor Wet Handelspraktijken en stakingsvorderingen)

WOENSDAG *** om 09.30 in de voormiddag voor de VOORZITTER van de ONDERNEMINGSRECHTBANK VAN ANTWERPEN - AFDELING ANTWERPEN, zetelende ZOALS IN KORTGEDING, er zitting houdende in de gehoorzaal, Gerechtsgebouw, Bolivarplaats 20, zaal C003 te gezegd Antwerpen, 1° district;

(bevoegd voor Wet Handelspraktijken en stakingsvorderingen)

VOORZITTER
(bevoegd voor kortgeding intellectuele eigendomsrechten en verzet tegen beslag inzake namaak)

WOENSDAG *** om 09.30 in de voormiddag voor de VOORZITTER van de ONDERNEMINGSRECHTBANK VAN ANTWERPEN - AFDELING ANTWERPEN, zetelende ZOALS IN KORTGEDING, er zitting houdende in de gehoorzaal, Gerechtsgebouw, zaal C003, Bolivarplaats 20, te gezegd Antwerpen, 1° district;

(bevoegd voor kortgeding intellectuele eigendomsrechten en verzet tegen beslag inzake namaak)

Arbeidsrechtbank

EERSTE KAMER
(bevoegd voor arbeiders)

WOENSDAG *** aanstaande om 14.30 uur in de namiddag voor de EERSTE KAMER van de ARBEIDSRECHTBANK ANTWERPEN - AFDELING ANTWERPEN, er zitting houdende in de gehoorzaal, Gerechtsgebouw, Bolivarplaats 20, zaal B3, te gezegd Antwerpen, 1° district;

(bevoegd voor arbeiders)

TWEEDE KAMER
(bevoegd voor bedienden)

MAANDAG *** aanstaande om 14.30 uur in de namiddag voor de TWEEDE KAMER van de ARBEIDSRECHTBANK ANTWERPEN - AFDELING ANTWERPEN, er zitting houdende in de gehoorzaal, Gerechtsgebouw, Bolivarplaats 20, zaal B2, te gezegd Antwerpen, 1° district;

(bevoegd voor bedienden)

VIERDE KAMER
(bevoegd voor arbeidsongevallen/beroepsziekten)

DONDERDAG *** Aanstaande om 14.30 uur in de namiddag voor de VIERDE KAMER van de ARBEIDSRECHTBANK ANTWERPEN - AFDELING ANTWERPEN, er zitting houdende in de gehoorzaal, Gerechtsgebouw, Bolivarplaats 20, zaal B1, te gezegd Antwerpen, 1° district;

(bevoegd voor arbeidsongevallen/beroepsziekten)

VIJFDE KAMER
(bevoegd voor RSZ)

DINSDAG *** om 14.30 uur in de namiddag voor de VIJFDE KAMER van de ARBEIDSRECHTBANK ANTWERPEN - AFDELING ANTWERPEN, er zitting houdende in de gehoorzaal, Gerechtsgebouw, Bolivarplaats 20, zaal B1, te gezegd Antwerpen, 1° district;

(bevoegd voor RSZ)

VOORZITTER
(bevoegd voor spoedeisende procedures)

DINSDAG *** om 11.00 uur in de voormiddag voor de VOORZITTER van de ARBEIDSRECHTBANK ANTWERPEN - AFDELING ANTWERPEN, ZETELENDE IN KORTGEDING, er zitting houdende in de gehoorzaal, Gerechtsgebouw, Bolivarplaats 20, zaal B003, te gezegd Antwerpen, 1° district;

(bevoegd voor spoedeisende procedures)

NEGENDE KAMER
(bevoegd voor bijdragen zelfstandigen)

MAANDAG (eerste van de maand) *** om 14.30 uur in de namiddag voor de NEGENDE KAMER van de ARBEIDSRECHTBANK ANTWERPEN - AFDELING ANTWERPEN, er zitting houdende in de gehoorzaal, Gerechtsgebouw, Bolivarplaats 20, zaal B4, te gezegd Antwerpen, 1° district;

(bevoegd voor bijdragen zelfstandigen)