Na een nieuw solvabiliteitsonderzoek en na overleg met uw advocaat over het aangewezen gerechtelijk traject onderneemt Modero een zo efficiënt en kostenbesparend mogelijke gedwongen tenuitvoerlegging. De screening van de klant blijft een vast gegeven om zeker te zijn dat elke stap in de gerechtelijke procedure nuttig is. Het uitgangspunt is om geen gerechtskosten te maken als de klant deze niet kan betalen. Modero houdt u ook van elk initiatief op de hoogte.

DAGVAARDING

Wil u tot dagvaarding overgaan? Modero weet precies hoe uw dagvaarding juist én dwingend moet worden opgesteld zodat u het meeste kans op slagen heeft. We rekenen uw vordering heel precies uit, verwerken interesten en schadebedingen, en zetten de zaak correct op de rol. Meteen daarna informeren we u over de precieze zittingsdag en de acties die we van u verwachten.
Heeft u reeds een advocaat en zou u willen dat we met hem of haar samenwerken? Dan nemen we samen met uw advocaat door hoe we het best en het vlotst communiceren.

VONNIS OF DWANGSCHRIFT BETEKENEN, UITVOEREN EN BESLAG LEGGEN

Sprak de rechter zich uit in uw voordeel of beschikt u over een dwangschrift? Dan gaat Modero meteen over tot de uitvoering. Betaalde uw klant na de betekening van het vonnis of het dwangbevel nog steeds niet? Dan voeren we de uitvoerbare titel uit. Hiervoor beschikken we over een reeks efficiënte middelen:

Roerend beslag: we selecteren oordeelkundig de meest waardevolle roerende goederen in het vermogen van uw klant en zetten ze klaar voor openbare verkoop. Ook de uitvoering van die openbare verkoop volgen we op de voet.

Onroerend beslag: beschikt uw klant over een beslagbaar onroerend goed? Dan spreken we een notaris aan om zo snel mogelijk tot verkoop over te gaan

Derdenbeslag: vaak laat het vonnis ons toe beslag te leggen op goederen in het vermogen van derden, als zij schuldenaar zijn van uw klant. Dat gaat doorgaans om de bankinstelling of de werkgever van uw klant.

Modero blijft uw klant tot het allerlaatste moment wijzen op de mogelijkheden van een regeling om een openbare verkoop te vermijden.