Wie actief is in het B2B-segment hoeven we het wellicht niet meer te vertellen: onbetaalde facturen zijn bijzonder nefast voor de continuïteit van uw bedrijfsvoering. U rekent erop dat uw diensten correct en op tijd betaald worden, zodat uw cashflow niet in het gedrang komt. Maar de realiteit is helaas andere koek. Wanbetalingen zijn vaak dagelijkse kost, met alle gevolgen van dien. Gelukkig blijft de impact voortaan gering dankzij de nieuwe procedure voor onbetwiste geldschulden.

Nieuwe procedure alleen voor onbetwiste geldschulden

Onbetaalde B2B-facturen kunt u vanaf nu rechtstreeks innen via de gerechtsdeurwaarder. Dankzij de nieuwe procedure hoeft u niet meer langs de rechtbank te passeren. Zo wint u niet alleen aan snelheid, maar spaart u ook heel wat juridische kosten uit. Twee vliegen in één klap. Welke vorderingen komen in aanmerking?

  • B2B-facturen: alleen achterstallige betalingen van privéondernemingen komen in aanmerking. Voor consumenten- of overheidsfacturen gelden andere regels. Hetzelfde geldt voor facturen voor ondernemingen in faillissement of ondernemingen die vallen onder de wet op de continuïteit van ondernemingen (WCO) of een collectieve schuldenregeling hebben lopen.
  • Onbetwiste schuldvorderingen: de schuldenaar vraagt geen betalingsregeling en onderneemt niets.

Facturen die gemotiveerd betwist worden door de klant kunnen niet via de procedure voor onbetwiste geldschulden worden afgehandeld.

Invordering van onbetwiste geldschulden: zó gaat het in zijn werk

Kunt u de procedure voor onbetwiste geldschulden zomaar opstarten? Nee, ze moet worden ingeleid door een advocaat. Die controleert of de nieuwe procedure wel kan worden toegepast, met name of het wel degelijk gaat om onbetwiste facturen tussen 2 ondernemingen. Is de factuur niet verjaard? Indien aan de voorwaarden voldaan, wordt aan de gerechtsdeurwaarder gevraagd om aan de schuldenaar een ‘aanmaning tot betalen’ te betekenen. Vanaf dan heeft de schuldenaar één maand de tijd om:

  • De geldschulden te betwisten. In dat geval stopt de procedure en kan de schuldeiser de schuld enkel nog via de rechtbank invorderen. 
  • Een betalingsregeling te vragen. De gerechtsdeurwaarder zal daarbij bemiddelen.
  • Niets te ondernemen. In dat geval moet de schuldenaar betalen. De gerechtsdeurwaarder zal dan acht dagen na het verstrijken van de antwoordtermijn van één maand een proces-verbaal opmaken dat dezelfde autoriteit heeft als een beslissing van de rechtbank.

Hebt u als onderneming ook B2B-vorderingen en wilt u weten welke efficiëntiewinst deze nieuwe procedure voor uw bedrijf kan betekenen? Contacteer ons vrijblijvend, en we maken graag tijd voor u.