duurzaam bemiddelen

Als ondernemer ziet u, in het beste geval, uw klantenbestand jaar na jaar aangroeien, met een mooie omzetverhoging als resultaat. Bijgevolg nemen ook uw klantenrelaties in aantal toe. Een aantrekkelijk perspectief, dat evenwel ook enkele uitdagingen met zich meebrengt. Want niet elke klant is een goede betaler. Toch hoeft u uw slaap er niet voor te laten. 

Focus op preventie

Of u nu actief bent in de logistiek, de detailhandel, de transportsector, …, met wanbetalers zult u – helaas – altijd te maken krijgen. Gelukkig hoeft dat niet per se problematisch te zijn. Door in zee te gaan met een gerechtsdeurwaarderskantoor, voorkomt u veel onheil. Zo is een solvabiliteitsonderzoek een belangrijke stap richting meer financiële zekerheid. 

Klantenrelatie niet in het gedrang brengen

Samenwerken met een gerechtsdeurwaarderskantoor biedt ook nog andere voordelen. Want late betalers of niet, in veel gevallen wilt u uw klantenrelaties niet zomaar op de helling zetten. Vandaar het grote belang van duurzaam bemiddelen. Modero gelooft in de maatschappelijke functie van de gerechtsdeurwaarder waarbij de focus zowel op het oplossen als het voorkomen van betalingsconflicten ligt. Volgende pijlers dragen daartoe bij: 

  1. Aanmaning: de juiste eisen stellen en daarbij de correcte (communicatie)middelen gebruiken is een must. Ook de stijl en de aanpak maken een groot verschil. Uw klant verdient krediet, tot op zekere hoogte. Als uw klant uit de communicatie kan opmaken dat u vastbesloten bent om de betaling te bekomen, volgt vaak al een wijziging in betalingsgedrag.
  2. Transparante en drempelverlagende communicatie: een goed geïnformeerde klant betaalt sneller. Bij Modero krijgt elke klant online toegang tot zijn dossier, duidelijke afrekeningen, begeleidende brieven, brede openingsuren, regionale loketten, meertalige medewerkers, sms, bijzondere websites, …
  3. Snelheid en accuraatheid: het is uiteraard onontbeerlijk om in uw communicatie altijd de juiste data te gebruiken. Bij Modero is de ICT-dienst dan ook de ruggengraat van onze dienstverlening. Ongeacht welke Moderomedewerker uw dossier behandelt of op welk tijdstip dat gebeurt, het zal altijd up-to-date zijn. 

Win-winsituatie

Modero wil toonaangevend zijn door in te zetten op innovatieve dienstverlening op maat, waarbij een transparante communicatie centraal staat. We helpen de klant schuldenvrij te worden (en te blijven) door persoonlijke oplossingen aan te reiken. Tegelijk verbetert hierdoor de betalingsratio van de opdrachtgever. Zo verzoenen we de schijnbaar tegengestelde belangen van deze twee doelgroepen op een maatschappelijk verantwoorde manier.