Een recent onderzoek over het geldgebruik van jongeren toont aan dat schulden meer en meer bij jonge mensen voorkomen. Hierdoor krijgen jongeren al vroeg te maken met schuldbemiddeling. Volgens het onderzoek vertoont twaalf procent van de jongeren financieel risicogedrag en maar liefst tien procent heeft al schulden. De financiële intelligentie van jongeren blijkt laag. Jongeren hebben vaak geen inzicht in uitgaven of weten niet hoe ze moeten omgaan met geld.

Kennis van jongeren over geldzaken kan dus beter. Expertisecentrum CEBUD pleit daarom voor meer aandacht voor dit thema. Modero werkt met CEBUD samen door haar expertise ter beschikking te stellen om zo schuldhulp nog efficiënter te maken. CEBUD wil voor de collectieve schuldbemiddeling een calculatiemodel ontwikkelen om op basis van referentiebudgetten op een consistente wijze een menswaardig leefgeld te berekenen. Referentiebudgetten brengen alle mogelijke facetten in kaart (denk maar aan het aantal kinderen ten laste, huisvesting, voeding, school, etc.) om uiteindelijk te bepalen wat een gezin x of y nodig heeft om maandelijks rond te komen.

De school is één van de kanalen waar jongeren informatie kunnen opvangen over budgetbeheer, schulden, uitgaven, hoe om te gaan met reclame, etc. De vakoverschrijdende eindtermen, ook wel VOET genoemd, gaan hier dieper op in. Het nadeel van deze VOET is dat de materie ergens aan bod moet komen tijdens het schooljaar, maar dat dit niet specifiek gelinkt is aan een vak. Hierdoor is er amper financiële educatie in het secundair onderwijs. Wikifin@School  zorgde voor een oplossing. Scholen kunnen sinds kort aan de hand van dit digitaal platform op ludieke wijze aan de slag met materie rond geldzaken. Wikifin biedt concreet lesmateriaal aan dat leerkrachten kunnen hanteren in de klas. Vooral leerlingen uit het technisch en beroepsonderwijs hebben hier baat bij, omdat deze leerlingen sneller op de arbeidsmarkt terecht komen en op eigen benen moeten staan.

Een andere nuttige website met de focus op jongeren en financiële intelligentie is allesovercenten.be. Modero bundelde hier een heel aantal websites met nuttige informatie.