Voor de invordering van geldschulden komt u altijd bij een gerechtsdeurwaarder terecht. Modero neemt daarbij geen afwachtende houding aan: vanaf het begin zoeken we een minnelijke oplossing. Onbetwiste geldschulden in het B2B-segment worden bovendien versneld geïnd via de nieuwe procedure en ook daar speelt Modero haar troeven uit.

Strikte termijnen voor elke vordering

De invordering van geldschulden gebeurt vanaf dag één met heldere communicatie en duidelijke termijnen. Bij Modero vindt u een team van specialisten en een up-to-date databeheersysteem. Uw facturen worden nauw opgevolgd en zowel u als de schuldenaar weet op elk moment welke geldschulden nog openstaan.

Beoordeling van betwistingen

Gerichte communicatie zorgt voor transparantie. Al snel is duidelijk of de schuldenaar niet kan betalen of niet wilt betalen. Betwist de klant uw factuur, dan verneemt u dat meteen en beoordelen we welke verdere stappen we best zetten.

Gerechtelijke procedure

Onbetaalde facturen aan particulieren en betwiste facturen in het B2B-segment eist u op via de rechtbank. Modero leidt uw vordering in en betekent nadien het vonnis. Ook tijdens de gerechtelijke procedure treden we actief op: een minnelijk akkoord en een afbetalingsplan zijn altijd beter dan een rechterlijke uitspraak.

Administratieve invordering van onbetwiste geldschulden

Sinds 2016 wordt de betaling van onbetwiste facturen aan handelaars sneller en goedkoper afgedwongen via de administratieve procedure. Het bespaart u een onvoorspelbare rechtszaak en een extra advocaat. U stuurt ons uw factuur, waarna we uw schuldenaar aanmanen. Betwist die de factuur niet, dan maken we daar een proces-verbaal van op, dat na enkele formaliteiten effectief uitvoerbaar is.

Modero herleidt zo de invordering van geldschulden tot haar essentie: een soepele inning met respect voor de belangen van elke partij.