Facturen aan particulieren en betwiste facturen int uw gerechtsdeurwaarder via de klassieke procedure. Invordering van onbetwiste facturen gaat veel sneller met de nieuwe administratieve procedure.

Hoe werkt de invordering van onbetwiste schulden (‘IOS’) concreet?

1 – Facturatie                                                                                     

Facturatie gebeurt doorgaans door u, al kan u daarvoor beroep doen op debiteurenbeheer door Modero. U bezorgt ons uw onbetaalde factuur; wij starten uw dossier de binnen 4 uur op.

2 – Aanmaning tot betaling van de schuld

Binnen de vier dagen stuurt Modero een aanmaning tot betaling van uw openstaande factuur. De schuldenaar heeft vier mogelijkheden:

  1. Hij betaalt de schuld en beëindigt zo de procedure.
  2. Hij vraagt een afbetalingsplan.
  3. Hij betwist de schuld die u invordert.
  4. Hij reageert niet op de aanmaning.

3 – Gevolgen van de reactie van de tegenpartij?

Betaling door uw schuldenaar is goed nieuws. Ook een afbetalingsplan leidt uiteindelijk tot de beëindiging van uw invordering. Betwisting verhindert de verdere snelle invordering: de gerechtsdeurwaarder int uw schuld dan via de klassieke procedure. Als er geen reactie volgt, loopt de procedure verder.

4 – Proces-verbaal van niet-betwisting

De schuldenaar had een maand om de factuur te betwisten. Acht dagen later stelt de gerechtsdeurwaarder vast dat hij dit niet deed, zodat de procedure van invordering van de onbetwiste schuld voortgaat.

5 – Effectieve invordering van de onbetwiste schuld

De laatste stap in de IOS is een eenvoudige machtiging via de Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders. We moeten dus niet meer naar de rechtbank voor een uitvoerbare beslissing waarmee we de betaling van uw factuur kunnen afdwingen.