De vlotte invordering van schuldvorderingen houdt uw cashflow in balans. Dat is niet eenvoudig: sommige klanten laten facturen te lang liggen, andere betwisten de gemaakte afspraken. Zodra u de inning van onbetaalde facturen wilt afdwingen, hebt u een gerechtsdeurwaarder nodig.

1 – Rol van de gerechtsdeurwaarder

De gerechtsdeurwaarder draagt een alsmaar grotere verantwoordelijkheid. Terecht! Hij verzoent de belangen van schuldeiser en schuldenaar door een efficiënte inning te koppelen aan een menswaardige aanpak. Modero legt de klemtoon op minnelijke schuldvordering en houdt die mogelijkheid ook tijdens de gerechtelijke procedure open.

2 – Onbetaalde schuldvordering aan particulieren

Onbetaalde schuldvorderingen aan particulieren zijn niet altijd evident in te vorderen voor uw onderneming. Wanbetalers verhuizen, volgen het afbetalingsplan niet of blijken onvermogend. Toch haalt Modero sterke inningsresultaten voor onbetaalde schuldvorderingen, dankzij de menselijke aanpak, de regionale spreiding en de inzet op digitale communicatie.

3 – Onbetwiste facturen aan bedrijven

Ook onbetaalde schuldvorderingen aan bedrijven kunnen hoog oplopen. Met de nieuwe administratieve procedure voor de invordering van onbetwiste facturen vermijdt u een langdurige en kostelijke rechtszaak. U bezorgt uw onbetaalde schuldvordering en Modero start uiterlijk 4 uur later het dossier op. Als de schuldenaar een maand na de aanmaning de factuur niet betwist, zorgt Modero ervoor dat de schuld afgedwongen kan worden.

4 – Betwiste schuldvorderingen aan handelaars

Betwiste facturen aan handelaars en onbetaalde schuldvorderingen aan particulieren int u via een procedure bij de rechtbank. Dagvaarding vooraf en uitvoering nadien lopen via de gerechtsdeurwaarder. Modero heeft een uitgebreid netwerk dat u voor, tijdens en na de gerechtelijke procedure bijstaat. Al werkt er een heel team aan uw dossiers, toch kan u met één centraal contactpersoon overleggen.