Twee vergelijkbare facturen kunnen een volledig verschillende invorderingsprocedure veroorzaken. Dat heeft enerzijds te maken met de houding die uw schuldenaar aanneemt, anderzijds hangt dit af van het type klant waarmee u handelde.

Modero speelt bij elke invordering kort op de bal en adviseert telkens de juiste procedure om het eindresultaat te bereiken waar u om geeft: een snelle inning van elke schuldvordering.

Gerichte facturatie

Modero heeft jarenlange praktijkervaring in de inning van schuldvorderingen en zet die kennis om op elk domein. Een belangrijke stap om de betwisting van schuldvorderingen te voorkomen is een juist opgestelde en duidelijk leesbare factuur. Kinderspel? We merken regelmatig dat misverstanden en beperkte communicatieproblemen veroorzaken of vergroten. Modero adviseert u daarom over waterdichte facturen.

Debiteurenbeheer

De opvolging van schuldvorderingen is een tijdrovende job. Stipte inning van schulden zorgt voor wederzijds respect en versterkt de langetermijnrelatie met uw cliënteel. Met incasso krijgt uw onderneming al snel een negatief imago. Debiteurenbeheer bij Modero focust op een respectvolle relatie tussen schuldenaar en schuldeiser.

Onbetwiste schuldvorderingen aan ondernemingen

Openstaande schulden tussen ondernemingen worden snel afgehandeld. Onbetwiste schulden int Modero volgens de administratieve procedure. De ‘inning van onbetwiste schuldvorderingen’ (‘ios’) kan zelfs zonder tussenkomst van de rechtbank. U bespaart tijd en kosten. Betwiste facturen int Modero via de klassieke gerechtelijke procedure voor de rechtbank.

Inning van facturen aan particulieren

De rechten van particulieren worden streng bewaakt: gedwongen uitvoering kan enkel gerechtelijk. Modero zet daarom sterk in op minnelijke regeling. De meeste facturen worden niet betwist en leiden via de juiste ‘tone of voice’, een lage drempel en eventueel een afbetalingsplan op maat tot betaling.

De 360°-aanpak van Modero werkt: onbetwiste schuldvorderingen worden vaak minnelijk en administratief ingevorderd en pas als die aanpak niet werkt, bewandelt Modero de gerechtelijke weg.