ERVARING IN DE MATERIE

Modero kan rekenen op de expertise van eenentwintig titularis-gerechtsdeurwaarders, eenentwintig kandidaat-gerechtsdeurwaarders en meer dan 200 medewerkers. Het Modero Netwerk bestaat uit kantoren over heel België, maar ook internationaal bouwde Modero een duurzame samenwerking uit met partners uit meer dan 150 landen.
Naast ruime ervaring in invorderingsdossiers, telt onze ploeg telt heel wat specialisten in uiteenlopende materies. Ze weten uit de kleine details van een dossier heel veel informatie te halen. Zo slagen we er in om hoge inningspercentages te bekomen.

KENNIS VAN UW KLANTEN

Heeft uw klant structurele financiële problemen? Dan is de kans groot dat hij of zij reeds een dossier heeft bij een Modero. De kennis van de solvabiliteit van uw klant zetten we om naar concrete, bruikbare informatie die ons toelaat de juiste aanpak te kiezen om uw vordering zo snel mogelijk te innen.

EXTERNE GEGEVENSBESTANDEN

Als gerechtsdeurwaarder hebben we toegang tot verschillende externe gegevensbestanden: het Rijksregister, het Centraal Bestand van Berichten, het bestand van de Dienst Inschrijvingen van Voertuigen (DIV), de Kruispuntbank van Ondernemingen, enz.
Van zodra we over de vereiste titel beschikken, zullen we die bestanden raadplegen om een zo volledig mogelijk beeld te bekomen van de solvabiliteit van uw klant. Heeft hij een onroerend goed? Bezit hij een voertuig? Is er reeds beslag gelegd op zijn of haar goederen? Is er sprake van een geprotesteerde handelswissel? De antwoorden op deze vragen kunnen bepalend zijn voor het te volgen traject.

PLAATSBEZOEK

We zijn vaak onderweg. En dus kennen we ons arrondissement door en door. We weten precies welke buurten mensen met structurele betalingsmoeilijkheden aantrekken. Die kennis werpt vaak een duidelijker beeld op de zaak. De gerechtsdeurwaarder koppelt zijn bevindingen ter plaatse systematisch terug via een baanrapport waardoor de SOLID-score van de klant systematisch aan een reality check wordt onderworpen en desnoods wordt bijgestuurd.