Vorig jaar werd de samenwerking tussen OCMW’s en gerechtsdeurwaarders geformaliseerd in het digitaal bemiddelingsplatform One. Deze samenwerking werd recent opgenomen in een wetvoorstel betreffende tijdelijke en structurele schuldhulpverlening (doc 55 1352/001). Dit voorstel biedt oplossingen aan mensen met ernstige financiële problemen, zo vermeldt ook De Standaard (30 juni 2020).

One is ontstaan vanuit een maatschappelijke noodzaak. In onze samenwerking met OCMW Antwerpen stelde Modero vast dat zowel zij als wij elke dag werden geconfronteerd met onvolledige informatie. Dit bemoeilijkt een structurele oplossing.

Het resultaat is een coherent en volledig overzicht van de schuldenproblematiek. Zo kan een oplossing geboden worden voor gezinnen die geconfronteerd worden met ernstige schuldopstapeling. Zij komen (nog) niet in aanmerking voor een wettelijk geregelde collectieve oplossing (bv. collectieve schuldenregeling, bewind, enz.).
De communicatie gebeurt via een digitaal platform waarlangs gerechtsdeurwaarders en OCMW’s gegevens uitwisselen over schulden van een welbepaald gezin. Elk gezin moet daarvoor zijn toestemming geven.

De samenwerking werd ondertussen verfijnd en uitgebreid naar alle Antwerpse gerechtsdeurwaarders. Dat werd dit jaar geformaliseerd in een protocol tussen stad Antwerpen en de Antwerpse arrondissementskamer.  

Het gunstig effect van een dergelijke snelle detectie wordt onderstreept door de positieve resultaten in Antwerpen:

 • 965 gezinnen werden gesignaleerd en opgevolgd via deze werkwijze;
 • zij vertegenwoordigen meer dan 9000 schulden die kosteloos worden opgevolgd;
 • voor 70 % daarvan kon door de snelle detectie en een globaal beeld van de schulden een oplossing gevonden worden:
   • een doorverwijzing naar een collectieve schuldenregeling of bewindvoering telkens onder toezicht van een advocaat;
   • een afbetalingsregeling;
   • een volledige betaling.  

Recentelijk werd One opgenomen in een wetvoorstel betreffende tijdelijke en structurele schuldhulpverlening. Zo kan One beschikbaar gesteld worden voor alle OCMW’s, alle gerechtsdeurwaarders en alle mensen met structurele financiële problemen.

We volgen de parlementaire werkzaamheden verder op.