Een gerechtsdeurwaarder probeert problemen op te lossen. Een correcte werkwijze met oog voor elke belanghebbende is hierbij cruciaal. Een vlotte klachtenbehandeling kan evenmin ontbreken. Modero was hier een pionier in. Loopt er iets niet zoals het hoort, dan kan u terecht bij onze interne ombudsdienst. Deze dienst ging in 2014 van start om klachten te behandelen én actief op zoek te gaan naar oplossingen. Op basis hiervan verbeteren we onze dienstverlening continu.

Deze aanpak werkt! Uit het jaarverslag 2019 blijkt dat er opnieuw minder klachten ingediend werden. Het aantal ligt maar liefst 22,5% lager dan in 2018. Ondertussen blijven we inzetten op zowel de opleiding van onze medewerkers als het belang van hun positieve houding. Daarnaast werken we aan laagdrempelige communicatie. Alleen zo kunnen we een goede en snelle oplossing vinden voor alle betrokken partijen.

In september 2018 stelde de Nationale Kamer van Gerechtsdeurswaarders de ombudsdienst voor gerechtsdeurwaarders voor. Deze nationale ombudsdienst kan een bemiddelingsprocedure opstarten tussen enerzijds een gerechtsdeurwaarder en anderzijds een schuldeiser, schuldenaar, particulier of ondernemer. Wanneer deze ombudsdienst een klacht ontvangt, gaat Modero altijd in op de vraag tot bemiddeling. Samen werken we aan nog betere dienstverlening voor iedere burger.

Lees hier het volledige jaarverslag 2019.