Actueel

Een vaststelling op het internet? Natuurlijk kan dat.

Ons leven speelt zich de laatste jaren steeds meer af op het internet. We spenderen onze tijd op sociale media, scrollen door webshops en telewerken erop los. Dit zorgt ervoor dat er online ook vaker disputen ontstaan. Bent u verwikkeld in...

lees verder

Hoe kunnen onze erkende bemiddelaars u helpen?

Het stereotiepe beeld van de gerechtsdeurwaarder die schulden onverbiddelijk int, is al lang verleden tijd. Gerechtsdeurwaarders zijn in de eerste plaats onafhankelijke bruggenbouwers. Zij bemiddelen zodat alle partijen samen tot een...

lees verder
Covid-19 update: aangepaste werkwijze Modero - designed by Freepik

Covid-19 update: aangepaste werkwijze

Zowel tijdens de eerste lockdown als de periode erna, nam Modero heel wat initiatieven om opdrachtgevers en klanten door de Coronacrisis te loodsen. Hierbij lag de nadruk op bemiddeling en oplossingen op maat. Ook los van deze Coronacrisis zijn...

lees verder

Pagina's