Actueel

Reactie op krantenartikel Het Laatste Nieuws

Het Laatste Nieuws verwees op 26 oktober naar het recent gepubliceerde rapport van het Rekenhof over de problematische inning van gerechtelijke boetes. 

Het kan nochtans anders.  Dat bewijst de samenwerking tussen de Vlaamse en Brusselse...

lees verder

Met sociale sector schuldspiraal voorkomen

Modero gaat informatie over schuldinvordering bij mensen met zware financiële problemen bundelen. Daartoe werd, mee op vraag van de sociale sector, een digitaal bemiddelingsplatform ontwikkeld: Modero One. Om dat platform goed te laten...

lees verder

Pagina's